WebBoard :กฎหมาย|การเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินที่ติดจำนอง

การเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินที่ติดจำนอง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินที่ติดจำนอง

  • 123
  • 2
  • post on 26 พ.ย. 2562, 16:14

เรียนสอบถาม  แม่ขายที่ดินให้ลูกคนโต โฉนดที่ดิน(ชื่อลูกคนโตคนเดียวเพื่อกู้เงิน)ติดจำนองอยู่กับธนาคาร(ที่ดินนี้สร้างเป็นหอพัก2ชั้น)  แล้วตอนนี้ต้องการจะเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินให้มีชื่อลูกคนอื่นด้วย ได้หรือไม่  หรือทำเป็นลักษณะพินัยกรรมว่าลูกแต่ละคนมีส่วนในโฉนดที่ดินนี้คนละเท่าไหร่ ค่ะ ต้องใช้เอกสารอะไรเพื่อให้มีผลทางกฏหมาย คนอื่น(สามีไม่ได้จดทะเบียนกับลูกคนโต) ไม่มีสิทธิมาเรียกร้องในที่ดินนี้ภายหลังค่ะ


ขอบคุณค่ะโดยคุณ วาสนา มิตรมนตรีสกุล (172.68.xxx.xxx) 26 พ.ย. 2562, 16:14

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

...แก้ไขข้อความที่หายไปบางส่วน....ก็ต้องแจ้งเจ้าหนี้จำนองก่อน  และเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนจำนองใหม่....ซึ่งย่อมมีค่าใช้จ่าย...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 27 พ.ย. 2562, 01:25

ความคิดเห็นที่ 1

กรรมสิทธิ์รวม

  ก็สามารถเพิ่มชื่อคนอื่นในโฉนดที่ดิน  เพื่อถือกรรมสิทธิ์รวมได้ ถ้าไม่ระบุเงื่อนไขไว้   ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์คนละเท่าๆกัน  ต้องไปจดทะเบียน ณ สนง.ที่ดิน  คงต้องระบุว่าเป็นการซื้อขาย   แต่ในเมื่อที่ดินมีการจดทะเบียนจำนองอยู่ก่อน  ก็ต้องแจ้งจำนอง  ก็คือการเข้าไปเป็นลูกหนี้ร่วม  ต้องคิดให้รอบคอบก่อนว่า  คุ้มต่อความเสี่ยงหรือไม่....ถ้าเห็นว่ายุ่งยาก จะให้ลูกคนโตทำพินัยกรรมระบุไว้ให้ชัดเจนว่า จะมอบที่ดินให้ใครบ้าง  มีส่วนแบ่งคนละเท่าไรก็ได้   แต่...พินัยกรรม  จะมีผลต่อเมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตายเท่านั้น  ถ้าวันเวลาผ่านไป  ผู้ทำพินัยกรรม  เกิดเปลี่ยนใจ  ทำพินัยกรรมฉบับใหม่ ระบุผู้รับประโยชน์ตามพินัยกรรมฉบับใหม่ พินัยกรรมฉบับเดิม ก็จะถูกยกเลิกโดยปริยาย...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 27 พ.ย. 2562, 01:20

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด