WebBoard :กฎหมาย|ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันของบุคคลที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส(ส่งซ้ำ)

ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันของบุคคลที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส(ส่งซ้ำ)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันของบุคคลที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส(ส่งซ้ำ)

  • 197
  • 3
  • post on 16 ก.ค. 2562, 13:43

เรียนอาจารย์และทีมงาน


มีเรื่องขอปรึกษาตามหัวข้อข้างต้น ค้นหาในฎีกาเก่าๆก็ยังไม่ตรงกับเรื่องของผมเท่าไหร่


- ปี 2541 ผมกู้ซื้อบ้านและผ่อนมาถึงปัจจุบัน มีการรีไฟแนนซ์บ้าง เงินเดือนประจำตอนนั้นประมาณ 60000บาท ตอนนี้120000บาท ค่าผ่อนบ้านประมาณ 15000-20000 ต่อเดือน

- ปี 2542 ผมรู้จักนาง ก ซึ่งทำงานเป็นข้าราชการ เงินเดือนตอนนั้นประมาณ 6000บาท ตอนนี้20000บาท

- ปี 2543 ผมกับนาง ก แต่งงานและจดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 2 คนระหว่างสมรส

- ปี 2548 ผมกับนาง ก จดทะเบียนหย่าร้างโดยต่างฝ่ายได้ลงบันทึกขอสละสิทธิ์ในสินสมรสที่มี หลังจากนั้นแยกกันอยู่สักพักแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันอีกโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ระหว่างที่อยู่ด้วยกันต่างฝ่ายก็ยังคงทำงานประจำเช่นเดิมมีเงินเดือนเป็นของตัวเอง โดยค่าผ่อนบ้านผมยังคงจ่ายด้วยตัวผมเองจากเงินเดือน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรและค่าใช้จ่ายในบ้านส่วนใหญ่ผมรับผิดชอบ อีกอย่างนาง ก ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเนื่องด้วยภาระงานส่วนตัว แม่ของผมดูแลงานบ้านและบุตรทั้งสองโดยผมให้ค่าตอบแทนแกทุกเดือน

- ปี 2554 นาง ก กู้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่งภายใต้โครงการของที่ทำงานโดยผมก็ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าจะเอาไปทำอะไร และผมก็ไม่ได้เซ็นอะไรในสัญญากู้เงินนั้น

- ปี 2562เดือนมิถุนายน มีหมายศาลให้นาง ก ชำระหนี้แก่ธนาคารทั้งหมดเนื่องจากขาดส่งเป็นระยะเวลาหนึ่ง (เข้าใจว่าในกรณีที่นาง ก ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ธนาคารจะทำการสืบทรัพย์ของนาง ก ซึ่งหมายถึงบ้านที่ผ่อนอยู่นี้และนำไปสู่การอายัดและขายทอดตลาดด้วยเห็นว่าเป็นทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกัน)


เรื่องข้อปรึกษา

1. บ้านที่ผมผ่อนอยู่ถือเป็นทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันกับนาง ก หรือไม่

2. วิธีพิสูจน์ว่าผมผ่อนบ้านด้วยเงินของตนเองเป็นอย่างไร

3. ถ้าศาลเห็นว่านาง ก มีกรรมสิทธฺิร่วมในบ้าน จะได้ครึ่งหนึ่งหรือควรคิดตามสัดส่วนรายได้

4. ระยะเวลาตั้งแต่พิสูจน์ทรัพย์จนถึงการอายัดประมาณกี่เดือน ผมมีโอกาสให้การกับศาลตอนไหนได้บ้าง

5. ถ้านาง ก จะทำหนังสือแสดงเจตนารมณ์ว่าขอสละสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เข้าข่ายหามาได้ร่วมกัน(ถ้ามี) จะมีผลอย่างไร 


ขอบคุณครับ

 

โดยคุณ Dechacnp (172.68.xxx.xxx) 16 ก.ค. 2562, 13:43

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

นั้นสิครับ วิธีการที่จะพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกิดจากการทำมาหาได้ร่วมกันถึงแม้จะอยู่ด้วยกันมันเป็นอย่างไง

โดยคุณ Dechacnp 17 ก.ค. 2562, 16:52

ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณครับ

เรื่องหย่าตอนนั้นเกิดจากความไม่ลงรอยกันในทัศนคติ(อายุต่างกันพอสมควร)ครับ


ในกระทู้ผมยังบอกไม่หมดคือว่าผมยังผ่อนที่ดินไว้ 2 แปลง แปลงแรกซื้อประมาณปี2541เช่นเดียวกับบ้าน แปลงที่สองซื้อหลังจากกับมาอยู่ด้วยกันแล้ว ยังผ่อนอยู่ทั้ง2แปลงจากเงินเดือนผมเอง


ที่ดินทั้ง2แปลงนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันหรือเปล่าครับ 

โดยคุณ Dechacnp 17 ก.ค. 2562, 10:43

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ต้องพิสูจน์

  ถ้าเจ้าหนี้ มายึดที่ดิน  คงต้องหาช่องทางพิสูจน์ว่า เป็นสินส่วนตัว  แต่พฤติกรรมที่ ยังอยู่ร่วมกัน  อาจมีปัญหาว่ายังเป็นหุ้นส่วนชีวิต ดังนั้นทรัพย์สินของ ชายและหญิงนั้น จึงมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน  ต้องหาช่องทางพิสูจน์ให้เห็นจริง ว่า ไม่เกี่ยวพันกัน..
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 17 ก.ค. 2562, 13:55

ความคิดเห็นที่ 1

หุ้นส่วนชีวิต


1. บ้านที่ผมผ่อนอยู่ถือเป็นทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันกับนาง ก หรือไม่

ตอบ..ใช่

2. วิธีพิสูจน์ว่าผมผ่อนบ้านด้วยเงินของตนเองเป็นอย่างไร

ตอบ..ก็อ้างว่าหย่าแล้ว แต่การยังอยู่ร่วมกัน อาจถุกมองว่า ไม่มีเจตนาหย่า คือเจตนาลวง  ลองอ่าน ฎีกา 5690/2552 ดู ครับ

3. ถ้าศาลเห็นว่านาง ก มีกรรมสิทธฺิร่วมในบ้าน จะได้ครึ่งหนึ่งหรือควรคิดตามสัดส่วนรายได้

ตอบ...ในทางปฏิบัติ  คงยึดไปทั้งหมด คุณต้องร้องขอกันส่วน กึ่งหนึ่ง..

4. ระยะเวลาตั้งแต่พิสูจน์ทรัพย์จนถึงการอายัดประมาณกี่เดือน ผมมีโอกาสให้การกับศาลตอนไหนได้บ้าง

ตอบ...เรื่องระยะเวลาในการทำงาน คงกำหนดแน่นอนไม่ได้..

5. ถ้านาง ก จะทำหนังสือแสดงเจตนารมณ์ว่าขอสละสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เข้าข่ายหามาได้ร่วมกัน(ถ้ามี) จะมีผลอย่างไร 

ตอบ...สัญญาแบบนี้  ใช้บังคับได้เฉพาะคู่สัญญา   แต่ไปใช้บังคับกับบุคคลภายนอก(เจ้าหนี้)ไม่ได้ ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 17 ก.ค. 2562, 08:14

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด