WebBoard :กฎหมาย|โอนที่ดินให้บุคคลไม่ใช่ทายาท

โอนที่ดินให้บุคคลไม่ใช่ทายาท

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

โอนที่ดินให้บุคคลไม่ใช่ทายาท

  • 161
  • 2
  • post on 7 ก.พ. 2562, 13:08

 บิดา-มารดาดิฉัน ได้ซื้อที่ดินแปลงหนี่งไว้    แต่เป็นคนต่างด้าวจึงใส่ชื่อลูกสาวคนที่ 3(ก่อนมีครอบครัว) ต่อมาลูกสาวคนที่ 3 ได้เสียชีวิต(สามีเสียชีวิตก่อนหน้านี้) ระหว่างที่บุตรชายของพี่สาว(ทายาทลำดับที่ 1) ดำเนินการเป็นผู้จัดการมรดก บิดาของดิฉันก็เสียชีวิต ปัจจุบันเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ชื่อยังคงเป็นชื่อของพี่สาวอยู่   

กรณี 1. ถ้าต้องการโอนกลับมาเป็นชื่อของมารดา(ต่างด้าว) ตามกฎหมายปัจจุบัน ไม่ทราบได้หรือไม่ อยู่มา 70 กว่าปีแล้ว ปัจจุบันอายุ 90 ปีแล้ว ถ้าได้ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร ค่าใช้จ่ายการโอน 2 ต่่อหรือไม่

  กรณี  2. โอนเป็นชื่อดิฉันและน้องชายดิฉัน การดำเนินการจะเหมือนกรณีที่ 1 หรือไม่ ถ้าไม่เหมือนต้องทำอย่างไร

                                              ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ janta43 (103.22.xxx.xxx) 7 ก.พ. 2562, 13:08

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

1.ได้รับโอนที่ดินจากพี่สาวซึ่งเป็นที่ดินตั้งแต่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่ที่ดินเคยเป็นพื้นที่จับจองทำกินจนกระทั่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้จดทะเบียนเป็นโฉนดและพี่สาวได้จดทะเบียนสมรสก่อนที่จดทะเบียนที่ดินถือว่าเป็นสินสมรสหรือไม่(พี่สาวให้โดยสเน่หาและบอกกับเราว่าไม่ใช่สินสมรส)

2.คู่สมรสทางพี่สาวมีสิทธิ์ฟ้องหรือไม่

3.ถ้าคู่สมรสของพี่สาวทำการฟ้องเพิกถอนสิทธิ์ในการครอบครองกับเรา​   จะต้องหาหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิ์​ได้จากที่ไหนคะ

โดยคุณ ชุติกาญจน์ 13 ก.พ. 2562, 00:09

ความคิดเห็นที่ 1

การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน


กรณี 1. ถ้าต้องการโอนกลับมาเป็นชื่อของมารดา(ต่างด้าว) ตามกฎหมายปัจจุบัน ไม่ทราบได้หรือไม่ อยู่มา 70 กว่าปีแล้ว ปัจจุบันอายุ 90 ปีแล้ว ถ้าได้ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร ค่าใช้จ่ายการโอน 2 ต่่อหรือไม่

ตอบ...คนต่างด้าว จะถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่เป็นที่อยู่อาศัยได้ ไม่เกิน หนึ่งไร่ ( ป.ที่ดิน ม.87)

  กรณี  2. โอนเป็นชื่อดิฉันและน้องชายดิฉัน การดำเนินการจะเหมือนกรณีที่ 1 หรือไม่ ถ้าไม่เหมือนต้องทำอย่างไร

ตอบ..ควรโอนให้คุณและน้องชาย น่าจะดีกว่า..เรื่องที่น่าห่วงคือ  ลูกชายของพี่สาว ที่เป็นผู้จัดการมรดก จะโอนให้ง่ายๆหรือ  ถ้าโอนให้ ก็นับว่า คุณและน้องมีบุญมาก..

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 7 ก.พ. 2562, 16:56

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด