หลอกขายป้ายทะเบียนรถประมูล รับสารภาพศาลไม่รอการลงโทษ|หลอกขายป้ายทะเบียนรถประมูล รับสารภาพศาลไม่รอการลงโทษ

หลอกขายป้ายทะเบียนรถประมูล รับสารภาพศาลไม่รอการลงโทษ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

หลอกขายป้ายทะเบียนรถประมูล รับสารภาพศาลไม่รอการลงโทษ

  • Defalut Image

 ปัจจุบันมีการหลอกขายแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูลหรือเลขสวย

บทความวันที่ 2 ก.พ. 2567, 15:59

มีผู้อ่านทั้งหมด 343 ครั้ง


หลอกขายป้ายทะเบียนรถประมูล รับสารภาพศาลไม่รอการลงโทษ
             ปัจจุบันมีการหลอกขายแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูลหรือเลขสวย เป็นจำนวนมากมีประชาชนหลงเชื่อส่งมอบเงินให้ไปเป็นหลักแสนหลักล้าน แต่สุดท้ายไม่มีป้าย คดีประเภทนี้ ทนายคลายทุกข์นำตัวอย่างมานำเสนอ ถึงแม้จะรับสารภาพศาลท่านก็ไม่รอการลงโทษเพราะท่านมองว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น  รายละเอียดของคำพิพากษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563  เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563  จำเลยโดยทุจริตหลอกลวงโจทก์ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริงอัยควรบอกให้แจ้งว่าจำเลยมีแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูล หมายเลข XXXXX  กรุงเทพมหานคร  ที่จำเลยประมูลมาจากกรมการขนส่งทางบก เสนอขายให้แก่โจทก์ ในราคา 148,000 บาท  โจทก์หลงเชื่อส่งมอบเงินแก่จำเลย 2 ครั้ง  รวมเป็นเงิน 148,000 บาท ความจริงจำเลยไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าว  จำเลยไม่มีเจตนาส่งมอบแผ่นป้ายทะเบียน โดยมีเจตนาฉ้อโกงตั้งแต่แรก  ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 148,000 บาท  เหตุเกิดที่แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  และตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  เกี่ยวพันกัน โจทก์รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341
         ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว  เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง
         จำเลยให้การรับสารภาพ
         ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า  จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341  จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลงโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน
         จำเลยอุทธรณ์
         ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่า สมควรรอการลงโทษให้แก่จำเลยหรือไม่  เห็นว่า พฤติการณ์ที่จำเลยหลอกลวงโจทก์ด้วยการเสนอขายแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูล  เป็นการกระทำที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายของผู้อื่นและเป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนมากถึง 148,000 บาท  พฤติการณ์แห่งคดีถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรง  แม้จำเลยชดใช้เงินคืนให้แก่โจทก์ 39,500 บาท ก็เป็นสัดส่วนที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเงินที่โจทก์ได้รับความเสียหายทั้งที่เป็นการชำระก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพียง 14,500 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการชำระภายหลังจากศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกไม่รอการลงโทษแล้ว  และแม้จำเลยมีภาระต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวดังที่กล่าวอ้างในอุทธรณ์ ก็ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังเพื่อรอการลงโทษให้แก่จำเลย  ที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยโดยไม่รอการลงโทษมานั้น  ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย  อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น
         พิพากษายืน

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา 
         มาตรา 78 เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
         เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน
        มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
การทำมาหากิน ต้องทำมาหากินโดยสุจริต ไม่ใช่หากินโดยหลอกลวงชาวบ้าน  สุดท้ายถึงแม้จะรับสารภาพ ศาลก็ไม่รอการลงโทษ

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก