การถอนการอายัด แต่ไม่ถอนการบังคับคดี|การถอนการอายัด แต่ไม่ถอนการบังคับคดี

การถอนการอายัด แต่ไม่ถอนการบังคับคดี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การถอนการอายัด แต่ไม่ถอนการบังคับคดี

ดิฉันขอทราบว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 250,000 บาท

บทความวันที่ 15 พ.ย. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 14561 ครั้ง


การถอนการอายัด แต่ไม่ถอนการบังคับคดี

        
             ดิฉันขอทราบว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 250,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาทางโจทก์ได้ตั้งเรื่องอายัดเงินเดือนจำเลยที่ 2 ที่กรมบังคับคดี  และทางบริษัทฯของจำเลย ได้ส่งเงินเข้ากรมบังคับคดี งวดแรก ในยอด 9,000 บาท ทางจำเลยที่ 2 ได้ติดต่อมาทางโจทก์ ประสงค์จะชำระก้อนเดียว ในยอด 100,000 เพื่อถอนการบังคับคดี เพราะให้เหตุผลว่าทางจำเลยที่ 1 เขามีงานทำให้ไปบังคับคดีกับจำเลยที่ 1 ในส่วนที่เหลือต่อไป  อยากทราบว่า
         1.หากโจกท์มีความประสงค์ จะรับเงินจากจำเลยที่ 1แล้วสามารถตั้งเรืองอายัดจำเลยที่ 1 ในส่วนที่เหลือได้อีกหรือไม่
         2.หากต้องการถอนการอายัดเงินเดือนจำเลยที่ 2และถอนการบังคับคดีไป สามารถตั้งเรื่องเข้าไปใหม่ได้อีกหรือไม่

    
คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          1.เมื่อจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่จะต้องรับผิดร่วมกับจำเลยที่ 2 ชำระหนี้ตามคำพิพากษาจำเลยทั้งสอง จึงมีความผูกพันร่วมกันที่จะต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้นให้เสร็จสิ้นเชิง เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงชอบที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ได้ครบถ้วนตามคำพิพากษาได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 271,284
         2. เจ้าหนี้ชอบที่จะแจ้งไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นหนังสือว่าตนสละสิทธิในการบังคับคดีด้วยการถอนการอายัดเงินค่าจ้างของจำเลยที่ 2 ได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 295(2) กรณีไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเอาแก่จำเลยที่ 1 ได้ ทั้งนี้ภายในกำหนด 10 ปี ตามมาตรา 271

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก