อบรมสัมมนา เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาและการปรับโครงสร้างหนี้/สันนิบาตสหกรณ์|อบรมสัมมนา เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาและการปรับโครงสร้างหนี้/สันนิบาตสหกรณ์

อบรมสัมมนา เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาและการปรับโครงสร้างหนี้/สันนิบาตสหกรณ์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาและการปรับโครงสร้างหนี้/สันนิบาตสหกรณ์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม- วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

บทความวันที่ 5 ก.ย. 2560, 12:01

มีผู้อ่านทั้งหมด 4490 ครั้ง


อบรมสัมมนา เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาและการปรับโครงสร้างหนี้/สันนิบาตสหกรณ์

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม- วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาและการปรับโครงสร้างหนี้ ขึ้นที่ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) มีผู้เข้าร่วมฟังการอบรมจากสหกรณ์ทั่วประเทศจำนวน 88 คน  

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก