กรณีเอาทรัพย์ไปจ้างซ่อมแซมถือว่าผู้ว่าจ้างมอบการครอบครองทรัพย์ให้ผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างเอาทรัพย์ไปผิดฐานยักยอก (1)|กรณีเอาทรัพย์ไปจ้างซ่อมแซมถือว่าผู้ว่าจ้างมอบการครอบครองทรัพย์ให้ผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างเอาทรัพย์ไปผิดฐานยักยอก (1)

กรณีเอาทรัพย์ไปจ้างซ่อมแซมถือว่าผู้ว่าจ้างมอบการครอบครองทรัพย์ให้ผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างเอาทรัพย์ไปผิดฐานยักยอก (1)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กรณีเอาทรัพย์ไปจ้างซ่อมแซมถือว่าผู้ว่าจ้างมอบการครอบครองทรัพย์ให้ผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างเอาทรัพย์ไปผิดฐานยักยอก (1)

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 1636/2521

บทความวันที่ 20 เม.ย. 2566, 13:11

มีผู้อ่านทั้งหมด 241 ครั้ง


กรณีเอาทรัพย์ไปจ้างซ่อมแซมถือว่าผู้ว่าจ้างมอบการครอบครองทรัพย์ให้ผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างเอาทรัพย์ไปผิดฐานยักยอก (1)
คำพิพากษาฎีกาที่ 1636/2521

    โจทก์จ้างจำเลยซ่อมรถไถโดยโจทก์เป็นผู้ซื้อเครื่องอะไหล่นำไปมอบให้จำเลยที่อู่ซ่อมรถของจำเลย จำเลยซ่อมอยู่ราว 1 ปี จึงเสร็จ พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าโจทก์มอบหมายให้จำเลยยึดถือครอบครองทรัพย์นั้นไว้ การยึดถือครอบครองทรัพย์จึงอยู่ที่จำเลย มิใช่อยู่ที่โจทก์ จำเลยเปลี่ยนเสื้อสูบเก่าใส่แทนเสื้อสูบใหม่ของโจทก์ เป็นยักยอกไม่ใช่ลักทรัพย์
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประมวลกฎหมายอาญา
    มาตรา 352
ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
#ทนายคลายทุกข์ #ยักยอก #ลักทรัพย์ #ยักยอกทรัพย์ที่ซ่อม
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก