ผู้เช่าซื้อขอเปลี่ยนวันชำระค่างวด ไม่ถือว่าเป็นการที่ผู้ให้เช่าซื้อผ่อนเวลาให้ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นความรับผิด|ผู้เช่าซื้อขอเปลี่ยนวันชำระค่างวด ไม่ถือว่าเป็นการที่ผู้ให้เช่าซื้อผ่อนเวลาให้ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นความรับผิด

ผู้เช่าซื้อขอเปลี่ยนวันชำระค่างวด ไม่ถือว่าเป็นการที่ผู้ให้เช่าซื้อผ่อนเวลาให้ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นความรับผิด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้เช่าซื้อขอเปลี่ยนวันชำระค่างวด ไม่ถือว่าเป็นการที่ผู้ให้เช่าซื้อผ่อนเวลาให้ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นความรับผิด

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 2584/2540 

บทความวันที่ 15 มี.ค. 2566, 10:29

มีผู้อ่านทั้งหมด 644 ครั้ง


ผู้เช่าซื้อขอเปลี่ยนวันชำระค่างวด ไม่ถือว่าเป็นการที่ผู้ให้เช่าซื้อผ่อนเวลาให้ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นความรับผิด
คำพิพากษาฎีกาที่ 2584/2540 

    โจทก์กับจำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อตกลงแก้ไขกำหนดวันชำระค่าเช่าซื้อเดิมจากทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนเป็นทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นการเปลี่ยนแปลงวันที่ในการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ ไม่ถือว่าเป็นการผ่อนเวลาให้แก่จำเลยที่ 1 
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 700
ถ้าค้ำประกันหนี้อันจะต้องชำระ ณ เวลามีกำหนดแน่นอนและเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ไซร้ ท่านว่าผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด
               แต่ถ้าผู้ค้ำประกันได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลา ท่านว่าผู้ค้ำประกันหาหลุดพ้นจากความรับผิดไม่
#ผู้ค้ำประกัน #ทนายคลายทุกข์ #ผ่อนเวลา #หลุดพ้นความรับผิด #ค่างวดรถ #เช่าซื้อรถ
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก