การที่เจ้าหนี้ไม่ทวงลูกหนี้ มิได้หมายถึงเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันอ้างเพื่อให้หลุดพ้นความรับผิดไม่ได้|การที่เจ้าหนี้ไม่ทวงลูกหนี้ มิได้หมายถึงเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันอ้างเพื่อให้หลุดพ้นความรับผิดไม่ได้

การที่เจ้าหนี้ไม่ทวงลูกหนี้ มิได้หมายถึงเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันอ้างเพื่อให้หลุดพ้นความรับผิดไม่ได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การที่เจ้าหนี้ไม่ทวงลูกหนี้ มิได้หมายถึงเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันอ้างเพื่อให้หลุดพ้นความรับผิดไม่ได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 6734/2553

บทความวันที่ 15 มี.ค. 2566, 10:29

มีผู้อ่านทั้งหมด 565 ครั้งการที่เจ้าหนี้ไม่ทวงลูกหนี้ มิได้หมายถึงเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันอ้างเพื่อให้หลุดพ้นความรับผิดไม่ได้
คำพิพากษาฎีกาที่ 6734/2553

    การผ่อนเวลาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ซึ่งทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดนั้น จะต้องมีการตกผ่อนเวลากันแน่นอน และมีผลว่าในระหว่างผ่อนเวลานั้นเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องมิได้ หากเพียงแต่หนี้ถึงกำหนดชำระ เจ้าหนี้ไม่ได้เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ยังไม่ถือเป็นการผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ เพราะเจ้าหนี้อาจใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อใดก็ได้ ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่งวดที่ 19 เป็นต้นไปเท่านั้น โดยไม่มีการตกลงกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ยอมผ่อนเวลาชำระหนี้กันแต่ประการใด ดังนี้ จำเลยที่ 2 จึงไม่หลุดพ้นจากหนี้ตามมาตรา 700 
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 700
ถ้าค้ำประกันหนี้อันจะต้องชำระ ณ เวลามีกำหนดแน่นอนและเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ไซร้ ท่านว่าผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด
               แต่ถ้าผู้ค้ำประกันได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลา ท่านว่าผู้ค้ำประกันหาหลุดพ้นจากความรับผิดไม่
#ผู้ค้ำประกัน #ทนายคลายทุกข์ #ผ่อนเวลา #หลุดพ้นความรับผิด
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก