รับเงินบรรเทาความเสียหายมากกว่าส่วนที่ตนควรได้รับ เท่ากับไม่เหลือความเสียหายใดๆ ที่จะให้จำเลยรับผิดอีก|รับเงินบรรเทาความเสียหายมากกว่าส่วนที่ตนควรได้รับ เท่ากับไม่เหลือความเสียหายใดๆ ที่จะให้จำเลยรับผิดอีก

รับเงินบรรเทาความเสียหายมากกว่าส่วนที่ตนควรได้รับ เท่ากับไม่เหลือความเสียหายใดๆ ที่จะให้จำเลยรับผิดอีก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

รับเงินบรรเทาความเสียหายมากกว่าส่วนที่ตนควรได้รับ เท่ากับไม่เหลือความเสียหายใดๆ ที่จะให้จำเลยรับผิดอีก

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 729/2565

บทความวันที่ 25 ม.ค. 2566, 11:17

มีผู้อ่านทั้งหมด 692 ครั้ง


รับเงินบรรเทาความเสียหายมากกว่าส่วนที่ตนควรได้รับ เท่ากับไม่เหลือความเสียหายใดๆ ที่จะให้จำเลยรับผิดอีก
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 729/2565

           คำขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์แทนผู้เสียหายที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 43  มีลักษณะเป็นคำขอส่วนแพ่ง  ซึ่งต้องวินิจฉัยคดีส่วนแพ่งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันว่าด้วยความผิดของบุคคลในทางแพ่ง  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 47 วรรคหนึ่ง แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ
             พนักงานอัยการโจทก์บรรยายฟ้องระบุชื่อโจทก์ร่วมซึ่งเป็นทายาทเป็นผู้เสียหายแต่เพียงผู้เดียว  และขอให้จำเลยคืนพันธบัตรซึ่งเป็นทรัพย์มรดกมูลค่า 600,000 บาท  หรือใช้ราคาแก่ผู้เสียหายตามส่วนที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นทายาทแต่ละคนมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย(โจทก์ร่วม) อีกเป็นเงิน 580,000 บาท  ทั้งที่ผู้เสียหาย (โจทก์ร่วม) รับเงินบรรเทาความเสียหายที่จำเลยวางศาลมากกว่าส่วนที่ตนพึงได้รับไปแล้ว จึงไม่เหลือความเสียหายใดๆ ที่โจทก์ร่วมจะเรียกร้องให้จำเลยรับผิดแก่ตนได้อีก  ย่อมเป็นการไม่ชอบ
#ทนายคลายทุกข์ #บรรเทาความเสียหาย #คำขอส่วนแพ่ง #ทนายเดชา
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก