การแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องที่แจ้ง ไม่ผิดแจ้งความเท็จ|การแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องที่แจ้ง ไม่ผิดแจ้งความเท็จ

การแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องที่แจ้ง ไม่ผิดแจ้งความเท็จ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องที่แจ้ง ไม่ผิดแจ้งความเท็จ

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 2839/2541

บทความวันที่ 12 ม.ค. 2566, 09:15

มีผู้อ่านทั้งหมด 323 ครั้ง


การแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องที่แจ้ง ไม่ผิดแจ้งความเท็จ
คำพิพากษาฎีกาที่ 2839/2541

    แม้ว่าในวันเกิดเหตุจำเลยได้พาเพื่อนของจำเลยมาให้ จ. ลงชื่อรับรองว่าเป็น ด. เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน และ จ.ได้รับรองให้ก็ตาม แต่ จ.มีตำแหน่งเป็นพัฒนาการอำเภอที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเพียงข้าราชการเท่านั้น จ.มิได้เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งมิได้สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จ.จึงมิใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย การที่จำเลยพาเพื่อนของจำเลยมาให้ จ. รับรองในการขอทำบัตรประชาชน จึงไม่ถือว่าจำเลยแจ้งความเท็จแก่ เจ้าพนักงาน
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 137
ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
#ทนายคลายทุกข์ #แจ้งความเท็จ #เจ้าพนักงาน
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก