แต่งกายเลียนแบบพระ ทำหน้าตาล้อเลียน พร้อมใช้เท้าเหยียบพระพุทธรูป จำคุกสูงสุด 7 ปี|แต่งกายเลียนแบบพระ ทำหน้าตาล้อเลียน พร้อมใช้เท้าเหยียบพระพุทธรูป จำคุกสูงสุด 7 ปี

แต่งกายเลียนแบบพระ ทำหน้าตาล้อเลียน พร้อมใช้เท้าเหยียบพระพุทธรูป จำคุกสูงสุด 7 ปี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

แต่งกายเลียนแบบพระ ทำหน้าตาล้อเลียน พร้อมใช้เท้าเหยียบพระพุทธรูป จำคุกสูงสุด 7 ปี

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 1807/2550

บทความวันที่ 19 ธ.ค. 2565, 09:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 282 ครั้ง


แต่งกายเลียนแบบพระ ทำหน้าตาล้อเลียน พร้อมใช้เท้าเหยียบพระพุทธรูป จำคุกสูงสุด 7 ปี
คำพิพากษาฎีกาที่ 1807/2550

    จำเลยแต่งกายเป็นภิกษุ แล้วใช้เท้าข้างหนึ่งยืนอยู่บนฐานพระพุทธรูป แสดงท่าทางล้อเลียนถลึงตาอ้าปาก นอกจากจะเป็นการไม่เคารพต่อพระพุทธแล้ว จำเลยยังได้แสดงตนเสมอกับพระพุทธรูป จึงเป็นการกระทำอันไม่สมควรและเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามพุทธศาสนา จำเลยจึงมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 206 
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา

    มาตรา 206 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
#ทนายคลายทุกข์ #พุทธ #ศาสนา #พระพุทธรูป #เหยียดหยาม
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก