ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ ส.ป.ก. แล้วปลูกบ้านในที่ดิน ส.ป.ก. ยกบ้านให้เป็นมรดกแก่ผู้อื่นไม่ได้ ถือเป็นส่วนควบของที่ดิน ตกเป็นของรัฐ|ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ ส.ป.ก. แล้วปลูกบ้านในที่ดิน ส.ป.ก. ยกบ้านให้เป็นมรดกแก่ผู้อื่นไม่ได้ ถือเป็นส่วนควบของที่ดิน ตกเป็นของรัฐ

ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ ส.ป.ก. แล้วปลูกบ้านในที่ดิน ส.ป.ก. ยกบ้านให้เป็นมรดกแก่ผู้อื่นไม่ได้ ถือเป็นส่วนควบของที่ดิน ตกเป็นของรัฐ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ ส.ป.ก. แล้วปลูกบ้านในที่ดิน ส.ป.ก. ยกบ้านให้เป็นมรดกแก่ผู้อื่นไม่ได้ ถือเป็นส่วนควบของที่ดิน ตกเป็นของรัฐ

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 1409/2565

บทความวันที่ 6 ธ.ค. 2565, 10:15

มีผู้อ่านทั้งหมด 1498 ครั้ง


ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ ส.ป.ก. แล้วปลูกบ้านในที่ดิน ส.ป.ก. ยกบ้านให้เป็นมรดกแก่ผู้อื่นไม่ได้ ถือเป็นส่วนควบของที่ดิน ตกเป็นของรัฐ
คำพิพากษาฎีกาที่ 1409/2565
    ห. เป็นเจ้าของผู้ปลูกสร้างบ้านพิพาท และจำเลยทั้งสองอยู่อาศัยในบ้านและที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิ ห. แต่ ห. ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะไม่มีผล แต่จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นสามีภริยากันได้เข้ามาอาศัยในบ้านและที่ดินพิพาทในฐานะผู้อาศัยโดยได้รับอนุญาตจาก ห. การที่ ห. ได้แสดงเจตนาทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองต่อหน้าปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอ เชื่อว่าข้อความในพินัยกรรมที่ ห. ยกบ้านและที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์เกิดจากการแสดงเจตนาของ ห. ผู้ปลูกบ้านพิพาทที่ประสงค์จะให้โจทก์ผู้มีสิทธิครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทต่อจากตน เมื่อ ห. ถึงแก่ความตายโจทก์ก็เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทอันเป็นการเข้ายึดถือที่ดินพิพาท เมื่อโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยทั้งสองครอบครองอยู่อาศัยอีกต่อไป โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากบ้านและที่ดินพิพาทได้ ส่วนสิทธิของโจทก์ที่จะเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้หรือไม่ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ต่อไป
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
    มาตรา 146
ทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความข้อนี้ให้ใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย
    มาตรา 1367  บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครอง
#ทนายคลายทุกข์ #ส่วนควบ #ที่ดิน #สปก
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก