ประกันภัย/ประกันภัยทรัพย์สิน/ประกันภัยธุรกิจชะงัก|ประกันภัย/ประกันภัยทรัพย์สิน/ประกันภัยธุรกิจชะงัก

ประกันภัย/ประกันภัยทรัพย์สิน/ประกันภัยธุรกิจชะงัก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ประกันภัย/ประกันภัยทรัพย์สิน/ประกันภัยธุรกิจชะงัก

  • Defalut Image

ประกันภัย/ประกันภัยทรัพย์สิน/ประกันภัยธุรกิจชะงัก

บทความวันที่ 1 ธ.ค. 2565, 14:46

มีผู้อ่านทั้งหมด 272 ครั้ง


ประกันภัย/ประกันภัยทรัพย์สิน/ประกันภัยธุรกิจชะงัก

คำพิพากษาฎีกาที่ 908/2565
    กรมธรรม์ประกันภัยร้านของโจทก์ที่กำกับจำเลยมี 2 ส่วน ส่วนแรกประเภทประกันภัยทรัพย์สินส่วนที่ 2 ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องมีความสัมพันธ์กัน คือเมื่อทรัพย์สินภายในร้านของโจทก์ได้รับความเสียหายจากภัยที่เอาประกันไว้และเป็นเหตุให้ร้านของโจทก์ไม่อาจประกอบธุรกิจได้ หากรวมภัยอื่นโจทก์จำเลยย่อมต้องระบุภัยที่รับความเสี่ยงในการทำสัญญาประกันภัยในส่วนธุรกิจหยุดชะงัก หากมิใช่ภัยที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยไว้เพิ่มเติม หรือทำกรมธรรม์ฉบับใหม่แยกต่างหากมิฉะนั้นจะทำให้ความรับผิดในส่วนนี้ไม่มีขอบเขตซึ่งย่อมส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงกว่าที่โจทก์ชำระเป็นอันมาก เมื่อจำเลยไม่ต้องรับผิดในประกันภัยทรัพย์สินซึ่งถือได้ว่าเป็นประกันภัยหลักแล้ว จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดในประกันภัยส่วนธุรกิจหยุดชะงัก
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก