ปลอมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ|ปลอมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ

ปลอมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ปลอมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 912/2564 

บทความวันที่ 3 ต.ค. 2565, 10:12

มีผู้อ่านทั้งหมด 575 ครั้ง


ปลอมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ
คำพิพากษาฎีกาที่ 912/2564 

    ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เป็นเพียงเอกสารราชการ ไม่ใช่เอกสารสิทธิตามมาตรา 1(9) การปลอมใบอนุญาตดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามมาตรา 265 ไม่ใช่มาตรา 266 (1)
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 266
 ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้
(1) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
(2) พินัยกรรม
(3) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
(4) ตั๋วเงิน หรือ
(5) บัตรเงินฝาก
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #ปลอมเอกสาร #ใช้เอกสารปลอม #อาวุธปืน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก