ได้ทรัพย์สินมาโดยการให้โดยเสน่หาระหว่างสมรส เป็นสินส่วนตัว|ได้ทรัพย์สินมาโดยการให้โดยเสน่หาระหว่างสมรส เป็นสินส่วนตัว

ได้ทรัพย์สินมาโดยการให้โดยเสน่หาระหว่างสมรส เป็นสินส่วนตัว

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ได้ทรัพย์สินมาโดยการให้โดยเสน่หาระหว่างสมรส เป็นสินส่วนตัว

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 372/2563 

บทความวันที่ 29 ส.ค. 2565, 10:37

มีผู้อ่านทั้งหมด 794 ครั้ง


ได้ทรัพย์สินมาโดยการให้โดยเสน่หาระหว่างสมรส เป็นสินส่วนตัว
            ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 372/2563 
                โจทก์จดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนในที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยโดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นการให้โดยเสน่หา มิใช่โจทก์และจำเลยทำสัญญาขายที่ดินพิพาท แม้ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาระหว่างสมรส แต่เป็นการได้มาโดยการให้โดยเสน่หาจากโจทก์ อันถือเป็นสินส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471 (3) จำเลยย่อมมีสิทธิทำบันทึกโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทคืนให้แก่โจทก์ อันเป็นการจัดการสินส่วนตัวของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1473 หาต้องได้รับความยินยอมจากภริยาจำเลยไม่
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #สินสมรส #ให้โดยเสน่หา #สินส่วนตัว #สินสมรส

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก