รับจำนำรถ ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือบังคับจำนำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน หากนำไปขายเลย มีความผิดฐานยักยอก|รับจำนำรถ ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือบังคับจำนำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน หากนำไปขายเลย มีความผิดฐานยักยอก

รับจำนำรถ ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือบังคับจำนำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน หากนำไปขายเลย มีความผิดฐานยักยอก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

รับจำนำรถ ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือบังคับจำนำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน หากนำไปขายเลย มีความผิดฐานยักยอก

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1997/2563 

บทความวันที่ 16 ส.ค. 2565, 11:21

มีผู้อ่านทั้งหมด 664 ครั้ง


รับจำนำรถ ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือบังคับจำนำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน หากนำไปขายเลย มีความผิดฐานยักยอก
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1997/2563 
              จำเลยรับจำนำรถยนต์พิพาทจาก ป. จำเลยมีเพียงสิทธิยึดถือครอบครองรถยนต์พิพาทไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนและมีสิทธิจะขาบทรัพย์จำนำได้ต่อเมื่อบอกกล่าวบังคับจำนำเป็นหนังสือไปยัง ป. ให้ชำระหนี้ภายในกำหนดระยะเวลาพอสมควรก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 758 และมาตรา 764 เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยมีหนังสือบอกกล่าวให้ ป. ชำระหนี้ภายในกำหนดระยะเวลาพอสมควร จำเลยจึงไม่มีสิทธินำรถยนต์พิพาทไปขาย การที่จำเลยยึดถือครอบครองรถยนต์พิพาทแทน ป. ผู้จำนำ และจำเลยนำรถยนต์พิพาทไปขายและไม่สามารถนำมาคืนให้แก่ ป. ผู้จำนำซึ่งได้ใช้สิทธิไถ่ถอนโดยนำเงินมาชำระหนี้แก่จำเลยแล้ว การกระทำของจำเลยเป็นการเบียดบังเอารถยนต์พิพาทไปเป็นของตนเองโดยทุจริต อันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ป. ผู้จำนำ ผู้เสียหายที่ 1 ผู้ให้เช่าซื้อ และผู้เสียหายที่ 2 เจ้าของรถยนต์พิพาทในขณะนั้น จำเลยมีความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
 #ทนายคลายทุกข์ #จำนำรถ #ยักยอก

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก