รถยนต์ของกลางในการกระทำความผิด หากเป็นพฤติการณ์ร้ายแรง ศาลจะสั่งริบของกลาง|รถยนต์ของกลางในการกระทำความผิด หากเป็นพฤติการณ์ร้ายแรง ศาลจะสั่งริบของกลาง

รถยนต์ของกลางในการกระทำความผิด หากเป็นพฤติการณ์ร้ายแรง ศาลจะสั่งริบของกลาง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

รถยนต์ของกลางในการกระทำความผิด หากเป็นพฤติการณ์ร้ายแรง ศาลจะสั่งริบของกลาง

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4737/2564

บทความวันที่ 2 ส.ค. 2565, 12:06

มีผู้อ่านทั้งหมด 420 ครั้ง


รถยนต์ของกลางในการกระทำความผิด หากเป็นพฤติการณ์ร้ายแรง ศาลจะสั่งริบของกลาง
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4737/2564
               จำเลยมีเจตนาใช้รถยนต์ของกลางในการช่วยเหลือ ซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม ดังนี้ รถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 33 (1) ประกอบกับตามสำนวนการสอบสวนที่ศาลฎีกาเห็นสมควรให้ศาลชั้นต้นดำเนินการเรียกมาในคดีนี้ พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง  ศาลฎีกาเห็นสมควรให้ริบรถยนต์ของกลาง
              จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง การกระทำของจำเลยในความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดฐานร่วมกันนำและพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย  เป็นการกระทำความผิดที่ต่อเนื่องกันโดยมีเจตนามุ่งหมายอันเดียวกันเพื่อจะช่วยเหลือและนำพาคนต่าวด้าวทั้งหกคนให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ถือได้ว่าเป็นการกระทำกรรมเดียวอันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

ขอบคุณที่มา : หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา 2564  ตอนที่ 10 ของเนติบัณฑิตยสภา
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #แรงงานต่างด้าว #รถยนต์ของกลาง #ริบทรัพย์ 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก