WebBoard :กฎหมาย|ปักเสาไฟในที่ดินของเราทำอย่างไร

ปักเสาไฟในที่ดินของเราทำอย่างไร

Header Background Image

ปักเสาไฟในที่ดินของเราทำอย่างไร

  • 3432
  • 2
  • post on 14 ม.ค. 2556, 16:36

กรณีนี้คือหมู่บ้านชาวต่างชาติแห่งหนึ่ง ที่ดินแบ่งออกเป็น3ส่วน คือของ ก.ข.และค โดย ข และ ค ได้ให้ ก.เป็นคนสร้างบ้านให้ชาวต่างชาติเช่า ในที่ดินของแต่ละคน( ก.ก็มีบ้านอยู่ในนี้และมีบ้านให้ชาวต่างชาติเช่าอยู่ด้วยหลายหลัง) แล้วให้ ก.เป็นผู้ดูแลหมู่บ้านให้ ( ก.ไม่ได้จดหมู่บ้านนี้เป็นนิติบุคลบ้านจัดสรร) และ ก.ได้ไปขอไฟฟ้าและน้ำเข้ามาในหมู่บ้านโดยใช้ชื่อของตนเอง และได้ซื้อหม้อแปลงและเสาไฟเข้ามาในหมู่บ้านเอง( แต่เงินที่นำมาใช้นี้เป็นเงินส่วนรวม )

ก.ได้ทำการเก็บค่าไฟและค่าน้ำในราคาที่ไม่เป็นธรรมเสมอมา เมื่อ ก. หมดสัญญาในการดูแลหมู่บ้าน ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงหาคนมาดูแลใหม่ ก. ไม่ยอมอยากจะดูแลเหมือนเดิม (เพราะได้ผลประโยน์ ) จึงทำทุกทางเพื่อไม่ให้คนในหมู่บ้านอยู่เป็นสุข เช่น ไปยกเลิกไฟฟ้า ไม่ให้ใช้น้ำโดยว่าทั้งหมดเป็นของตน จึงอยากเรียนถามดังนี้ครับ

1. เรามีสิทธิ์ใช้ไฟใหมครับ

2.เสาไฟอยู่ในที่ดินของเราเราทำอย่างไรได้บ้าง เรามีสิทธิในเสาไฟหรือไม่

3.ถ้า ข และ ค ยกถนนให้เป็นสาธารณะ แล้วเสาไฟนั้นต้องรือถอนหรือไม่ อย่างไรครับ

4.เราต้องไปขอไฟฟ้าใหม่หรือไม่ครับ

 

โดยคุณ กิตติพัศธ์ (125.27.xxx.xxx) 14 ม.ค. 2556, 16:36

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

 1. เรามีสิทธิ์ใช้ไฟใหมครับ

ตอบ....ควรไปติดต่อสอบถามการไฟ้า ในเขตที่คุณมีภูมิลำเนา จะได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุด  เพราะไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย  เป็นเพียงระเบียบปฏิบัติของการไฟฟ้าครับ

2.เสาไฟอยู่ในที่ดินของเราเราทำอย่างไรได้บ้าง เรามีสิทธิในเสาไฟหรือไม่

 

ตอบ...ถ้าคุณไม่ได้อนุญาตให้ตั้งเสาไฟฟ้า   ก็แจ้งให้เขาย้ายออกได้ ครับ

 

3.ถ้า ข และ ค ยกถนนให้เป็นสาธารณะ แล้วเสาไฟนั้นต้องรื้อถอนหรือไม่ อย่างไรครับ

 

ตอบ...การมอบที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ  ย่อมมีผลทันที   โดยไม่ต้องจดทะเบียนโอน  เป็นปัญหาข้อกฎหมาย   ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า   ผู้ให้  ไม่สามารถเพิกถอนการให้ได้ครับ

4.เราต้องไปขอไฟฟ้าใหม่หรือไม่ครับ

 

ตอบ...ดูคำตอบ ข้อ 1  ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน (สมาชิก) 15 ม.ค. 2556, 13:36

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณครับ

โดยคุณ kittpat 15 ม.ค. 2556, 13:46

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ในข้อ 3 เสาไฟจะตกเป็นสาธารณะด้วยหรือเปล่าครับ

โดยคุณ kittipat 15 ม.ค. 2556, 13:52

ความคิดเห็นที่ 1

ใครพอช่วยได้บ้างครับรบกวนตอบให้หน่อยนะครับ

โดยคุณ kittpat 15 ม.ค. 2556, 13:02

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด