452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย

 • ด้วยผู้ขายได้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินให้แก่ผู้ขาย โดยได้มีการทำสัญญาวางเงินมัดจำ จำนวนหนึ่ง ประมาณ ...... บาท คงเหลืออีกจำนวน....... บาท ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงว่าจะนัดจ่ายให้ในวันที่โอนที่กรมที่ดิน โดยนับจากนี้ไปเป็นอีก โดยทำสัญญาในเดือน กันยายน 2555 และนัดวันโอน พฤษภาคม 2556 แต่ในขณะนี้มีผู้อื่นสนใจเสนอราคาให้มากกว่า โดยกำหนดการซื้อขายแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน ไม่เกินเดือนธันวาคม 2555  เมื่อเป็นเช่นนี้หากผู้จะขายต้องการบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวกับผู้จะซื้อและขายโอนให้กับคนอื่นที่สนใจ การกระทำดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรโดยในสัญญาได้ระบุการผิดสัญญาของผู้จะซื้อและผู้จะขายดังนี้

  ข้อ ๒ ในวันทำสัญญานี้ผู้จะซื้อได้มัดจำเป็นเงินจำนวน…20,000..บาท (…สองหมื่นบาท…)
  ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร……………-………….สาขา…………-………เช็คเลขที่………-……………..
  ลงวันที่………………………จำนวนเงิน…………20,000…………บาท(…สองหมื่นบาท……)และ
  ผู้จะขายได้รับเงิน/เช็คดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยให้ถือว่าเป็นมัดจำนี้เป็นการชำระราคาที่ดินบางส่วน สำหรับเงินค่าที่ดินที่เหลืออีกจำนวน…450,000…..บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้ซื้อจะชำระให้ผู้จะขาย ในวันที่โอนกรรมสิทธิที่ดิน ที่จะซื้อขายกันตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงิน…..450,000…..บาท
  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร………...-………..เช็คเลขที่………-………วันที่…30...พฤษภาคม...2556….จำนวนเงิน …450,000…..บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
   

  ข้อ ๙ ผู้จะซื้อผิดสัญญาข้อใดก็ดี ให้ถือว่าผู้จะซื้อผิดสัญญาและผู้จะขายมีสิทธิริบเงินมัดจำ

  ข้อ ๑๐ ผู้จะขายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้จะซื้อมีสิทธิฟ้องบังคับให้ผู้จะขายต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้จะซื้อเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้จะขายได้รับจากผู้จะซื้อตามสัญญาข้อ ๒
   

   

   


  โดยคุณ วีระนนท์ (สมาชิก)  (182.52.102.37)     20 ต.ค. 2555

ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 1

   ดูแล้วสัญญาทำไว้ค่อนข้างหละหลวม  เปิดช่องทางไว้ ในข้อ 10  ให้ผู้จะขายสามารถบอกยกเลิกสัญญาได้ง่ายๆ  คือถ้าผิดสัญญาก็เพียงคืนเงินมัดเท่านั้น   ถ้าไม่มีสัญญาข้อ 10   ถ้าผู้จะขายไม่โอนที่ดินให้  ผู้จะซื้อสามารถฟ้องศาลบังคับให้ผู้จะขาย  ต้องโอนที่ดินให้ตามสัญญาได้   กรณีนี้จึงสามารถบอกเลิกสัญญา  และคืนเงินมัดจำ   สัญญา ก็ยกเลิกโดยสมบูรณ์.......แต่การยกเลิกสัญญากลางคัน  ย่อมเกิดความบาดหมางใจกันแน่นอน  คือในแง่กฎหมาย  ผู้จะขายได้เปรียบ  แต่น่าจะมีปัญหาตามมาแน่นอน   ผู้จะขายก็ต้องระมัดระวังตนพอสมควร   เพราะอำนาจมืดหรืออิทธิพลเถื่อน  บางทีกฎหมายก็เอื้อมมือไปช่วยไม่ถึงครับ

  โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน (สมาชิก)  (101.51.191.188)     20 ต.ค. 2555

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด