WebBoard :กฎหมาย|เงินบำเหน็จตกทอด

เงินบำเหน็จตกทอด

Header Background Image

เงินบำเหน็จตกทอด

  • 1052
  • 3
  • post on 13 มิ.ย. 2554, 11:44

อยากทราบว่าถ้ามารดาแต่งงานจดทะเบียนกับสามีใหม่ บุตรจากสามีคนแรกจะมีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนนี้ไหมคะ ? สามีคนเก่าจดทะเบียนหย่าแล้วค่ะ แล้วสามีใหม่จะมีสิทธิ์ไปแก้ไขไม่ให้บุตรจากสามีคนเก่ารับเงินส่วนนี้ไหมคะ รบกวนตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ noname (122.154.xxx.xxx) 13 มิ.ย. 2554, 11:44

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

กรณีเป็นข้าราชการ หากไม่มีทายาท  บำเหน็จตกทอด ใครจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ค่ะ

โดยคุณ ก่อหญ้า 15 ต.ค. 2557, 15:16

ความคิดเห็นที่ 2

ตาม พรบ.เหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 ม.48 ระบุเรื่องบำนาญตกทอดไว้ดังนี้

๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน

(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน

(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน

......ดังนั้นบุตรสามีเก่าและบุตรจากสามีใหม่มีสิทธิรับบำนาญตกทอด ตามเงื่อนไขข้างต้น ไม่แบ่งปันดังเช่นมรดก เพราะมีกฎหมายระบุไว้โดยเฉพาะ เรื่องระบุผู้รับประโยชน์ไว้ เมื่อมีทายาทตาม 1-2-3 น่าจะระบุไว้มิได้ เว้นแต่ไม่มี ทายาทตาม 1-2-3 จึงต้องระบุไว้ แต่เป็นปัญหาในการปฏิบัติต้องสอบถามหน่วยงาที่เกียวข้องอีกที ถ้ามีระเบียบให้ระบุผู้รับประโยชน์ได้ ก็ย่อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ได้ โดยเจ้าตัวเอง ถ้าเสียชีวิตไปแล้วสามีไม่สามารถไปแก้ไขได้ครับ

โดยคุณ มโนธรรม 14 มิ.ย. 2554, 12:19

ความคิดเห็นที่ 1

1. เงินบำเหน็จตกทอดของมารดาที่ได้มาภายหลังจากมารดาถึงแก่ความตายแล้ว ย่อมไม่เป็นมรดกตาม ป.พ.พ.มาตรา 1599 แต่ถ้าหากมารดาระบุบุตรเป็นผู้มีสิทธิรับประโยชน์จากบำเหน็จตกทอดนั้น
2. สามีตามกฎหมายของคุณแม่คนใหม่ กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจและสิทธิอันใดในการแก้ไขชื่อบุคคลผู้รับประโยชน์นั้น

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 14 มิ.ย. 2554, 10:54

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด