452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สัญญาเช่าหอพัก

 • กรณีที่ทำสัญญาหอพัก  มีกำหนด 6 เดือน  ทำสัญญาไว้เพียงฉบับเดียว  แต่อาศัยอยู่ไม่ครบตามกำหนดเวลา  อยู่ได้เพียง 2 เดือน  เงินมัดจำ 4000 บาท  เมื่ออยู่จนครบเดือนที่สอง ได้แจ้งย้ายออก  แต่ว่าผู้ให้เช่าจะเก็บเงินค่าเช่าเดือนที่จะออกด้วย  ซึ่งทางผู้เช่าเองยินยอมให้หักเงินมัดจำทั้งหมด  แต่ผู้ให้เช่าไม่ยอม  จะให้จ่ายค่าเช่าด้วย  การณีนี้  หากฟ้องร้องกันใครจะเป็นฝ่ายชนะ  ถ้าหากว่ามีระบุไว้ในสัญญาว่าจะต้องจ่ายเงินค่าเช่าเดือนสุดท้ายที่อยู่ก่อนครบกำหนดอีก หากไม่จ่ายจะไม่ยินยอมให้ย้ายของออก  ผู้เช่ามีสิทธิแจ้งความฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวได้หรือไม่


  โดยคุณ อลิษา  (203.157.44.75)     31 พ.ค. 2553

ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 1

  1. หากสัญญาเช่าได้ระบุว่า ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าเช่าเดือนสุดท้ายที่อยู่ก่อนครบกำหนด กรณีดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ให้หักเอาจากเงินมัดจำนั้นชำระค่าเช่าในเดือนที่ออกดังกล่าวแล้ว ทางผู้ให้เช่าก็ต้องนำเงินมัดจำนั้นมาหัก ย่อมไม่มีสิทธิมาเรียกร้องให้ท่านชำระค่าเช่าในเดือนที่ออกนั้นอีก เพราะถือว่าข้อสัญญาดังกล่าว เป็นข้อตกลงที่ให้สิทธิแก่ผู้ให้เช่าเรียกร้องหรือกำหนดให้ท่าน ซึ่งเป็นผู้เช่าต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา กรณีจึงถือว่าข้อสัญญาดังกล่าว เป็นข้อตกลงให้สิทธิแก่ผู้ให้เช่าเรียกร้องหรือกำหนดให้ท่านซึ่งเป็นผู้เช่าต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา กรณีจึงถือว่า ข้อสัญญาดังกล่าว เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 8(5)
  2. หากมีการฟ้องร้องเรียกค่าเช้านั้น ท่านก็ย่อมมีสิทธิยกข้อต่อสู้ในเรื่องที่สัญญาดังกล่าวมีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ท่าน อันเป็นเหตุให้ท่านต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญาเสนอต่อศาลได้ โดยท่านก็มีโอกาสที่จะชนะคดีได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.44)     3 มิ.ย. 2553

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด