WebBoard :กฎหมาย|กรรสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน

กรรสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน

Header Background Image

กรรสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน

  • 324
  • 6
  • post on 30 ส.ค. 2560, 09:04

สวัสดี ค่ะ!!

  หนูมีเรื่องข้องใจและสังสัยเกี่ยวกับกฏหมายการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน.....

  พอดีที่บ้านหนูมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อมาแทนผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งก็มาจากประชาชนในชุมชนที่ลงคะแนนเสียงจนได้ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่มาด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉรร...แต่มีคนบ้างกลุ่มไม่ค่อยพอใจ(เบอร์ตรงข้าม)เลยนำเรื่องคุณสมบัตริการเป็นผู้ใหญ่มาแย้ง. เพราะคนที่ได้รับเลือกนั้นอดีต(14ปี)ที่แล้วเคยเสพสิ่งเสพติดที่มีโทษ(เป็นผู้เสพ)มาก่อนแต่ไม่ได้มีคดีหรือขึ้นโรงพักหรือขึ้นศาลคือพูดง่ายๆกินแต่ไม่เคยโดนจับอะค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็เลิกไปเอง...เรื่องมันเกิดมานานๆๆมากๆๆนบางคนไม่รู้มาก่อน..แล้วมันก็เลยเกิดประเดิ่นขึ้นเพราะข้อที่11.ว่าด้วยการทำผิดกฏหมาย..แต่เขาไม่เคยโดนพิภาคษา......

เลยอยากจะทราบว่าผลที่ออกมาจะเป็นโฆษาหรือว่าสามารถดำรงตำแหน่งได้อีกหรือไม่??เพราะตอนนี้ปัณหามันเริ่มบานปลาย..เพร่ะเป็นคนเสพเลยไม่ควรที่จะดำรงตำแหน่ง(แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้ว14ปีนะค่ะ ปัจุบันนี้เขาเลิกและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกะยาเสพติดอีกเลย

   จึงขอรบกวนช่วยไขข้อข้องใจให้หนูด้วยนะค่ะ

และหนูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการ์นี้จะกระจางแจ้งสักทีช่วยตอยหนูหายสังสัยด้วยค่ะ...หนูขอขอบพระคุณอย่างยิ่งรักด้วยความเคราพ!!!!!!

โดยคุณ เด็กอ่อนประสบการณ์ (182.232.xxx.xxx) 30 ส.ค. 2560, 09:04

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6

ส่งข้อความไม่ได้

 สรุปสั้นๆว่า ไม่ขาดคุณสมบัติฯ   แต่ควรรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเ้นิคดีกับแกนนำ และเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง เรื่องราวคงยุติลงได้ ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 31 ส.ค. 2560, 04:41

ความคิดเห็นที่ 5

2457 12(11)  (

4-5

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 31 ส.ค. 2560, 04:39

ความคิดเห็นที่ 4

มีปัญหาส่งข้อความไม่ได้ ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 31 ส.ค. 2560, 04:38

ความคิดเห็นที่ 3

2457 12(11)  (

4-5

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 31 ส.ค. 2560, 04:37

ความคิดเห็นที่ 2

ผู้ใหญ่บ้าน


  พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ.2457 ม.12(11)  ก็ระบคุณสมบัติไว้ชัดเจนคือ ..
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 31 ส.ค. 2560, 04:35

ความคิดเห็นที่ 1

ผู้ใหญ่บ้าน

  พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ.2457 ม.12(11)  ก็ระบคุณสมบัติไว้ชัดเจนคือ ..
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 31 ส.ค. 2560, 04:35

แสดงความเห็น