WebBoard :กฎหมาย|ล้มละลาย

ล้มละลาย

Header Background Image

ล้มละลาย

  • 342
  • 2
  • post on 31 ก.ค. 2560, 13:57

อยากทราบว่า ถ้าท้ายที่สุดแล้วลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้คงค้างชำระ และล่วงเวลาระยะวลาสามปี ทำให้ลูกหนี้ปลดฐานะบุคคลล้มละลาย กลับมาเป็นคนปกติ สามารถทำนิติกรรมปกติ เราสามารถเอาหนี้ในส่วนนี้ที่เค้าไม่ชำระให้เรา ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งได้อีกหรือป่าวครับ

         

      ช่วยให้คำตอบด้วยนะครับ

โดยคุณ ไนท์ (110.170.xxx.xxx) 31 ก.ค. 2560, 13:57

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


โดยคุณ Zulkiflee 3 ส.ค. 2560, 15:53

ความคิดเห็นที่ 1

การล้มละลาย


  ถ้าลูกหนี้ ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนของเจ้าพนักงานพิทรัพย์ทรัพย์  ก็จะได้รับการปลดจากบุคคล้มละลายภายใน สามปี   เมื่อปลดฯ   ลูกหนี้จะหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวง  จึงฟ้องลูกหนี้อีกไม่ได้....ทำไม ไม่ยื่นขอชำระหนี้ ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี แต่แรก  ถ้าไม่ทำตามขั้นตอนนี้ ย่อมเสียเปรียบ  ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 1 ส.ค. 2560, 02:53

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ถ้าลูกหนี้ได้ปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว แล้วเราสืบทรัพท์แล้วเพิ่งเจอทรัพย์ของลูกหนี้หลังจากที่ศาลมีคำสั่งปลดลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว เราสามารถบังคับเอาทรัพย์นั้นหรือเปล่าครับ 

โดยคุณ Zulkiflee 1 ส.ค. 2560, 08:44

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ยื่นขอแล้วครับ แต่ลูกหนี้แถลงว่าเค้าไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย

โดยคุณ Zulkiflee 1 ส.ค. 2560, 08:38

แสดงความเห็น