WebBoard :กฎหมาย|ไม่ยอมจ่ายเงินค่ารื้อถอนตามสัญญา

ไม่ยอมจ่ายเงินค่ารื้อถอนตามสัญญา

Header Background Image

ไม่ยอมจ่ายเงินค่ารื้อถอนตามสัญญา

  • 455
  • 2
  • post on 26 มิ.ย. 2560, 08:59

ขอความช่วยเหลือด้วยครับ

เมื่อวันที่ 29 ม.ย. 3559 ทางที่บ้านมีการตกลงทำสัญญาที่โรงพักเรื่องการชำระค่าให้รื้อถอยทรัพย์สินและบริวารให้ออกจากพื้นที จำนวน300,000 บาท โดยจะจ่ายก้อนแรกจำนวน 200,000ส่วนที่เหลือจะชำระภายใน 6 เดือน(ภายใน วันที่ 30 พ.ค. 2560). 

  แต่พอถึงกำหนดได้สอบถามเงินส่วนที่เหลือ แต่ได้คำตอบเขาจะไม่จ่ายส่วนที่เหลือเพราะว่าไม่พอใจทางเราว่าที่ไปพูดคุ่ยกับผู้อื่นว่าได้ค่ารืัอถอนจำนวนเท่าไร ถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องร้องเอาเอง 

..ผมควรทำอย่างไรดีครับ ..รบกวนด้วยครับ


          ขอบคุณและเคารพอย่างสุงครับ

โดยคุณ Jadsada.ooy (49.230.xxx.xxx) 26 มิ.ย. 2560, 08:59

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

            กรณีตามปัญหา  แนะนำให้ท่านนำบันทึกข้อตกลงที่โรงพักดังกล่าว ดำเนินการทวงถามให้อีกฝ่ายหนึ่งชำระหนี้ หากยังเพิกเฉยถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิท่านตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ท่านสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกหนี้ที่ค้างชำระได้ หากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 6 ก.ค. 2560, 11:48

ความคิดเห็นที่ 1

รบกวนด้วยครับ

โดยคุณ Jadsada.ooy 26 มิ.ย. 2560, 09:33

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด