WebBoard :กฎหมาย|สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร

สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร

Header Background Image

สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร

  • 571
  • 2
  • post on 24 มิ.ย. 2560, 14:36
ดิฉันกับสามีอยู่ด้วยกัน 16 ปี มีบุตร 1 คน อายุ 5 ขวบ จดทะเบียนสมรส ดิฉันสืบทราบว่าสามีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ และนอกใจมาหลายปี หลังจากนั้นดิฉันจึงตัดสินใจที่จะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิต โดยสามีทราบเรื่องเราจึงมีการตกลงที่จะแยกกันอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่ยังไม่หย่าจนกว่าจะจัดการเรื่องทรัพย์สินเรียบร้อย 
การตกลงกันเรื่องลูก ตกลงกันว่า จ-ศ จะเป็นหน้าที่ของดิฉัน ศ-อ เป็นของเค้า
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นคือตอนหลังสามีอยากเอาลูกไปเลี้ยงเอง โดยให้แม่สามีเป็นคนเลี้ยง ดิฉันไม่ยอมเพราะดิฉันทำหน้าที่แม่ไม่ได้ขาดตกบกพร่องในวัน จ-ศ ที่มีมา เราตกลงกันไม่ได้ในข้อนี้ ดิฉันจึงอยากทราบว่า ถ้าในกรณีฟ้องร้องขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรดิฉันซึ่งเป็นแม่มีสิทธิ์ที่จะชนะคดีไหมคะ
โดยคุณ Panadda Ch (1.20.xxx.xxx) 24 มิ.ย. 2560, 14:36

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

กรณีตามปัญหา  การที่สามีของท่านมีพฤติกรรมในการเบี่ยงเบนทางเพศ ถือว่าเป็นการกระทำให้ท่านได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง และได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ ตามปพพ.มาตรา 1516 (2) ก็เป็นเหตุฟ้องหย่าได้ ส่วนเรื่องบุตรนั้น ให้ตกลงกันว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร หากตกลงกันไม่ได้ก็ต้องให้ศาลเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความผาสุกของบุตรเป็นสำคัญ  

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 6 ก.ค. 2560, 11:59

ความคิดเห็นที่ 1

อำนาจในการปกครองบุตร 
 ต้องใช้การเจรจาตกลงกัน  ถ้าฟ้องร้อง  ผู้ที่สามารถทำให้บุตรได้รับความผาสุก และบุถตรได้รับประโยชน์มากกว่า จะได้อำนาจปกครองบุตร ดังนั้นแต่ละฝ่ายนต้องอ้างความสามารถ ความพร้อมของตน ทั้งด้านฐานะความเป็นอยู่  และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า มาหักล้างกัน  ศาลอาจให้ใช้อำนาจปกครองร่วมกันก็ได้  ดังนั้นไม่ควรไปฟ้อง ควรใช้การเจรจาตกลงกันดีที่สุด ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 26 มิ.ย. 2560, 18:49

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด