WebBoard :บังคับคดี|ซื้อที่จากกรมบังคับคดีแต่ติดปัญหาเรื่องโฉนดตัวจริง

ซื้อที่จากกรมบังคับคดีแต่ติดปัญหาเรื่องโฉนดตัวจริง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ซื้อที่จากกรมบังคับคดีแต่ติดปัญหาเรื่องโฉนดตัวจริง

  • 273
  • 1
  • post on 18 มิ.ย. 2564, 15:44

สวัสดีครับ

ผมชนะประมูลซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากกรมบังคับคดีตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นคดีตั้งแต่ปี 2560 เป้นจำนวนเงิน 1,062,256.00 บาท โดยวันที่ประมูลไม่มีเจ้าของที่ดินมาคัดค้าน

จากนั้นผมได้ชำระค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้กรมบังคับคดีแล้วเสร็จในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

แต่ไม่ได้โฉนดตัวจริงจากทางกรมบังคับคดี ได้แต่สำเนาพร้อมกับเอกสารขอให้กรมที่ดินออกใบแทนแล้วจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหารริมทรัพย์ให้กับผู้ซื้อ โดยอ้างถึงหนังสือ ลงวันที่ 22 กันยายน 2563

จากนั้นผมไปติดต่อที่กรมที่ดินวันที่ 12 พฤษภาคม 25654 เพื่อโอนกรรมสิทธิ์และออกใบแทน และกรมที่ดินได้ออกใบประกาศ ให้ผู้ที่คัดค้าน มายื่นคำคัดค้านต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

และผมก็รอจนถึงวันนี้ เจ้าของที่ดินได้พาผู้รับจำนองพร้อมโฉนดที่ดินตัวจริง ที่มีการจดจำนองตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 มาพบพ่อกับแม่ผมที่บ้าน แจ้งว่าพ่อกับแม่ผมไปบุกรุกที่ (หลังจากที่มีการจ่ายเงินแล้วเสร็จ พ่อกับแม่เข้าใจว่าสามารถเข้าไปถางหญ้าเพื่อเตรียมตัวทำนาได้) และผมไปติดต่อที่กรมที่ดินวันนี้ เค้าก็แจ้งว่าเรื่องโฉนดยังไม่เรียบร้อย เดี๋ยวจะเร่งทำให้ และก็ไม่มีข้อความอื่นใด


สรุปผมต้องทำยังไงครับ

ผมยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ซื้อจากกรมบังคับคดีหรือไม่

ถ้าไม่ได้ผมจะได้รับเงินที่ผมจ่ายไปแล้วคืนรึปล่าวครับ

โดยคุณ พงษ์พจน์ (172.68.xxx.xxx) 18 มิ.ย. 2564, 15:44

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การซื้อทรัพย์ จากการบังคับคดี

  ตามข้อเท็จจริง  คุณน่าจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน นับแต่มีการประมูลจากการบังคับคดี  แต่ยังติดขั้นตอน การออกใบแทน  เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้....เบื้องต้น ควรติด สนง.บังคับคดี เพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติ ที่ถูกที่ควรต่อไป...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 18 มิ.ย. 2564, 16:17

แสดงความเห็น