WebBoard :บังคับคดี|หนี้สินเชื่อบุคคลบังคับคดีขายทอดตลาด

หนี้สินเชื่อบุคคลบังคับคดีขายทอดตลาด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

หนี้สินเชื่อบุคคลบังคับคดีขายทอดตลาด

  • 309
  • 3
  • post on 9 เม.ย. 2564, 14:31

พี่สาวผมเป็นหนี้สินเชื่อบุคคล ตกงานมา 3-4 ปี ไม่มีรายได้ อยู่มาวันหนึ่งมีหมายศาลบังคับคดีจะขายทอดตลาดบ้านพร้อมที่ดินที่มีชื่อพี่สาวร่วมกรรมสิทธิอยู่ 1 ใน 10 ผู้มีกรรมสิทธิ์  คำถามคือ


1. เขาสามารถบังคับคดีขายบ้านที่ดินได้หรือไม่

2. ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมอีก 9 คนสามารถคัดค้านอุธรณ์ได้หรือไม่ ถ้าไม่ยินยอม

3. ลองเจรจากับธนาคารแล้ว (หรือบริษัททนายความ) ขอผ่อนชำระ แต่ไม่ยอมต้องการให้ชำระหนี้ทั้งหมด

4. พอจะมีทางออกในการแก้ปัญหาได้ไหมครับ ไม่มีเงินก้อนจะชำระหนี้ แต่ถ้าขายทอดตลาดบ้านที่ดิน พี่น้องทั้งหมดก็ไม่มี  

    บ้านจะอยู่อาศัย


ขอความกรุณาตอบปัญหาให้ด้วยนะครับ ปัญหาเร่งด่วนจะโดนขายทอดตลาดแล้วครับ  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

โดยคุณ ชัยวัฒน์ แสนสบาย (172.68.xxx.xxx) 9 เม.ย. 2564, 14:31

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

ระบบไม่ตอบรับ  คำตอบหายไป  ที่เหลือคงพอเข้าใจนะครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 10 เม.ย. 2564, 08:49

ความคิดเห็นที่ 2

คำตอบหายไปบางส่วน  จึงส่งมาใหม่  ครับ

4. พอจะมีทางออกในการแก้ปัญหาได้ไหมครับ ไม่มีเงินก้อนจะชำระหนี้ แต่ถ้าขายทอดตลาดบ้านที่ดิน พี่น้องทั้งหมดก็ไม่มี  


โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 10 เม.ย. 2564, 08:47

ตอบความคิดเห็นที่ 2

คำตอบหายไปบางส่วน  จึงส่งมาใหม่  ครับ

4. พอจะมีทางออกในการแก้ปัญหาได้ไหมครับ ไม่มีเงินก้อนจะชำระหนี้ แต่ถ้าขายทอดตลาดบ้านที่ดิน พี่น้องทั้งหมดก็ไม่มี  


โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 10 เม.ย. 2564, 08:48

ความคิดเห็นที่ 1

การบังคับคดี

1. เขาสามารถบังคับคดีขายบ้านที่ดินได้หรือไม่

ตอบ...ได้ครับ   เพราะพี่สาวมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับคนอื่นๆอีก 9 คน

2. ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมอีก 9 คนสามารถคัดค้านอุทธรณ์ได้หรือไม่ ถ้าไม่ยินยอม

ตอบ...ไม่น่าจะคัดค้านได้  แต่มีช่องทางร้องขอกันส่วนของเจ้าของกรรมสิทธิ์อีก 9 คน ได้ ตาม ป.วิแพ่ง  ม.324  และตาม ป.วิแพ่ง ม.340 ..ตัวอย่างเช่น  ถ้าขายทอดตลาดได้เงิน  1 ล้านบาท ก็จะแบ่งให้เจ้าของรวมทุกคน  คนละ  1 แสนบาท ส่วนพี่สาว ลูกหนี้จะรับส่วนแบ่งของตนไปเพียง 1 แสนบาท เพื่อนำไปใช้หนี้ตามที่ถูกฟ้อง  แต่ในความเป็นจริง เงินคงไม่สามารถแบ่งได้คนละ  1 แสนบาท  เพราะต้องหักค่าใช้จ่ายต่างๆก่อน เช่น ค่าฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด เป็นต้น

3. ลองเจรจากับธนาคารแล้ว (หรือบริษัททนายความ) ขอผ่อนชำระ แต่ไม่ยอมต้องการให้ชำระหนี้ทั้งหมด

ตอบ...ในขณะนี้เจ้าหนี้ อยู่ในฐานะได้เปรียบ  เพราะสามารถยึดทรัพย์ของลูกหนี้ไว้แล้ว แม้จะมีกรรมสิทธิ์รวมกับผู้อื่น   แต่ก็สามารถขายทอดตลาดได้ ดังนั้นการเจรจากับเจ้าหนี้ จึงมักไม่เป็นผล

4. พอจะมีทางออกในการแก้ปัญหาได้ไหมครับ ไม่มีเงินก้อนจะชำระหนี้ แต่ถ้าขายทอดตลาดบ้านที่ดิน พี่น้องทั้งหมดก็ไม่มี  

ขอกันส่วน ดังกล่าวข้างต้น   ด้วยความปรารถนาดี ครับ


โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 10 เม.ย. 2564, 08:43

ตอบความคิดเห็นที่ 1

คำตอบหายไปบางส่วน  จึงส่งมาใหม่  ครับ

4. พอจะมีทางออกในการแก้ปัญหาได้ไหมครับ ไม่มีเงินก้อนจะชำระหนี้ แต่ถ้าขายทอดตลาดบ้านที่ดิน พี่น้องทั้งหมดก็ไม่มี  

การขายทอดตลาด น่าจะไม่เป็นผล   เพราะกฎหมายปิดปากไว้  ไม่ให้ยื่นคำคัดค้านได้   เพราะลูกหนี้ถือกรรมสิทธิ์รวมกับคนอื่นๆ  เจ้าหนี้จึงยึดไปขายทอดตลาดได้ เจ้าของรวมคนอื่นๆ ทำได้เพียงแต่ร้องขอกันส่วน ดังกล่าวข้างต้น   ด้วยความปรารถนาดี ครับ


โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 10 เม.ย. 2564, 08:46

แสดงความเห็น