WebBoard :บังคับคดี|บังคับคดีแล้วไม่ยอมจ่าย

บังคับคดีแล้วไม่ยอมจ่าย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

บังคับคดีแล้วไม่ยอมจ่าย

  • 334
  • 1
  • post on 11 มี.ค. 2564, 11:04

ผมนาย พงศธร พันคงดี ขอคำแนะนำครับ 

ผมฟ้องร้อง ละเมิด กรมชลประทาน กับศาลปกครอง 

คดีตั้งแต่ ปี2558 - 2563 ศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้ ผมชนะคดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทางศาลได้บังคับคดีให้ผมเลยนับตั้งแต่วันตัดสิน มีกำหนดเวลา 60 วันจากวันตัดสิน จนมาถึงวันที่ 9 มกราคม 2564 ครบกำหนด 60 วันของการบังคับคดี แต่ทางชลประทานไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาล กล่าวคือไม่จ่ายค่าเสียหายภายในกำหนดเวลา ผมได้ติดต่อไปที่สำนักบังคับคดี ได้คำตอบว่ากรมชลประทาน ต้องทำการเบิกจ่ายให้ผู้เสียหายหลายรายเลยเบิกจ่ายไม่ทัน  ให้ผมรอ....จนตอนนี้เลยมาอีก 60 วันก็ยังไม่คืบหน้า ผมต้องทำอย่างครับ 

........

ด้วยความเคารพอย่างสูง  

นายพงศธร พันคงดี 

0843872520

โดยคุณ นาย พงศธร พันคงดี (172.68.xxx.xxx) 11 มี.ค. 2564, 11:04

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การบังคับคดี


   ตามข้อเท็จจริง  น่าจะล่าช้าเพราะขั้นตอนการปฏิบัติ  ลองใช้วิธีรอดูไปก่อน  ถ้านานเกินควร ก็ต้องฟ้องศาลปกครองอีกครั้ง...เรื่องระบบราชการ  หลายเรื่องล่าช้า อย่างไม่น่าอภัย  เป็นเพราะเหตุปัจจัยมากมาย อาทิ  การเฉื่อยงานของเจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติ  ผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแล บางครั้งก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงทุกเรื่อง บางที ช่วงเวลา 60 วัน  ก็ต้องยอมผ่อนผันไปบ้างตามสมควร  ถ้าไปยึดถือเคร่งครัดว่า 60 วันต้องจบ  อาจต้องผิดหวัง  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 11 มี.ค. 2564, 16:55

แสดงความเห็น