WebBoard :บังคับคดี|ถ้าศาลนัดไปรายงานตัวแล้วไม่ได้ไป จะเป็นอะไรไหมค่ะ

ถ้าศาลนัดไปรายงานตัวแล้วไม่ได้ไป จะเป็นอะไรไหมค่ะ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ถ้าศาลนัดไปรายงานตัวแล้วไม่ได้ไป จะเป็นอะไรไหมค่ะ

  • 366
  • 1
  • post on 12 ธ.ค. 2563, 20:52

ถ้าศาลนัดไปรายงายตัวแล้วไม่ไป จะเป็นอะไรไหมค่ะ ข้อหาลักทรัพย์ค่ะ

โดยคุณ พันธทิพย์ (172.68.xxx.xxx) 12 ธ.ค. 2563, 20:52

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การคุมประพฤติ

  ตามข้อเท็จจริงที่คาดคะเน  อัยการคงมีการฟ้องศาลในข้อหาลักทรัพย์  แต่คงมีเหตุอันควรปรานี  ศาลจึงให้ลงโทษสถานเบา จึงให้รอการลงโทษไว้ (รออาญา) โดยไม่ต้องถูกจำคุก  แต่มีเงื่อนไข  ต้องไปรายงานตัวตามกำหนดนัด  ตาม ปอ. ม.56   ถ้าไปรายงานตัว  จนตามนัดจนครบถ้วน คดีคงยุติได้ด้วยดี   เพราะการคุมประพฤติเป็นการให้โอกาส แก่ผู้หลงผิด  ได้มีโอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดี  ก็ควรใช้โอกาสนี้ ในการแก้ไขตนเอง ซึ่งก็คงไม่ยากเย็นจนเกินควร....การไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดนัด ถือว่าทำผิดเงื่อนไข   อาจถูกนำโทษที่รอไว้...มาลงโทษให้ถูกจำคุกจริงก็ได้  ถ้ามีเหตุจำเป็นควรยื่นคำร้องขอเลื่อนเวลาไปตามสมควร  น่าจะทำได้  ถ้านิ่งเฉย  อาจจะมีปัญหาได้  ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 ธ.ค. 2563, 07:36

แสดงความเห็น