WebBoard :บังคับคดี|ไม่ได้ไปรายงานตัวคุมประพฤติแต่เเรก

ไม่ได้ไปรายงานตัวคุมประพฤติแต่เเรก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ไม่ได้ไปรายงานตัวคุมประพฤติแต่เเรก

  • 347
  • 1
  • post on 1 ก.ย. 2563, 23:25

ผมควรทำไงโทรถามเจ้าหน้าคุมประพฤติก่อนได้ไหม


โดยคุณ Anatomy (172.68.xxx.xxx) 1 ก.ย. 2563, 23:25

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

คุมประพฤติ

     ถ้าผิดนัด ไม่ไปรายงานตัว อาจถูกออกหมายจับเพื่อไปรับโทษตามรอการลงโทษไว้  ก็ได้  การคุมประพฤติเป็นมาตรการบรรเทาโทษ  เพื่อให้โอกาสผู้กระทำความผิด  ได้มีการกลับตนเป็นพลเมืองดี  โดยมีเงื่อนไขในการคุมประพฤติ ไม่ต้องต้องโทษคุมขัง มาตรการต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรจนเกินไป....เมื่อผิดนัดฯ ก็ควรสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่  คงมีแนวทางให้ปฏิบัติตามควรแก่กรณี...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 2 ก.ย. 2563, 06:52

แสดงความเห็น