WebBoard :บังคับคดี|พาหนะที่ลูกหนี้ใช้บรรทุกของค้าขายปะจำ

พาหนะที่ลูกหนี้ใช้บรรทุกของค้าขายปะจำ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

พาหนะที่ลูกหนี้ใช้บรรทุกของค้าขายปะจำ

  • 162
  • 1
  • post on 31 ก.ค. 2562, 09:40

รถยนต์คันที่ลูกหนี้ถือกรรมสิทธิ์อยู่จะสามารถอายัดหรือบังคับคดีได้หรือไม่ หากเป็นรถที่ลูกหนี้มีไว้ใช้เพื่อบรรทุกของประกอบอาชีพค้าขายเป็นประจำและมีเพียงคันเดียว

โดยคุณ นายกรกฏ (172.68.xxx.xxx) 31 ก.ค. 2562, 09:40

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การบังคับคดี


  เจ้าหนี้ สามารถแจ้งให้  เจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ได้  เว้นจะมีข้อยกเว้น  เช่น  เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องครัว  ของใช้ส่วนตัว ราคาไม่เกินประเภทละสองหมื่นบาท ( วิแพ่ง ม.301 (1))...เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท ( วิแพ่ง ม.301(2))  ถ้ารถราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท คงเข้าข่ายที่ยึดไม่ได้  แต่รถน่าจะราคาเกิน นะ...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 31 ก.ค. 2562, 13:03

แสดงความเห็น