WebBoard :บังคับคดี|ทำไมลูกหนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล

ทำไมลูกหนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ทำไมลูกหนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล

  • 91
  • 1
  • post on 7 เม.ย. 2562, 17:49

ทำไมลูกหนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล​ั้งๆที่เจ้าหนี้ไม่ทัังเงินต้นและดอกเบี้ยไปแล้ว​ แบบนี้เท่ากับลูกหนี้เสียเปรียบทุกทางเลย​ มีใครสามารถนำเสนอแก้กฎหมายแบบนี้ได้ที่ไหน

โดยคุณ nessiam22 (141.101.xxx.xxx) 7 เม.ย. 2562, 17:49

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ค่าธรรมเนียมศาล


    ผู้ต้องรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม  ให้ผู้แพ้คดีเป็นผู้ชำระ  หรือศาลมีอำนาจให้ผู้ชนะคดี เป็นผู้ชำระ  หรือให้ค่าธรรมเนียมเป็นพับ  คือต่างฝ่ายต่างชำระในส่วนของตน ก็ได้.... ( ป.วิแพ่ง ม.161)....ผู้ที่จะแก้ไขกฎหมายคือ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสมาชิก...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 8 เม.ย. 2562, 07:46

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด