WebBoard :เร่งรัดหนี้|ไฟแนนซ์จะมายึดรถ

ไฟแนนซ์จะมายึดรถ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ไฟแนนซ์จะมายึดรถ

  • 92
  • 1
  • post on 9 มี.ค. 2562, 18:42

เคยค้างค่างวดรถ1งวด  จากนั้นก็จ่ายงวดปัจจุบันมาตลอด วันครบกำหนดจ่ายคือวันที่ 5 ของทุกเดือน จนช่วงนี้มีปัญหาเรื่องงาน ทำให้ไม่ได้ชำระ 2งวด คืองวดที่ 5ก.พและ5มี.ค. จากนั้น 3วันไฟแนนซ์โทรมา บอกจะมายึดรถ โดยที่ยังไม่มีหนังสือแจ้งอะไรส่งมาเลย อยากถามว่า ถ้าไฟแนนซ์มาจริงๆ ควรทำอย่างไรคะ

โดยคุณ ปราง (172.68.xxx.xxx) 9 มี.ค. 2562, 18:42

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การเช่าซื้อ


 ถ้าไฟแนนซ์  จะยึดรถ ก็ต้องใช้การเจรจาเป็นหลัก...อาจขอปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ตัวงอย่างเช่น เคยส่งงวดเดือนละ  8,000  บาท  อาจขอปรับเป็นงวดละ  5,000  บาท แต่คงต้องส่งงวด ยาวนานขึ้น

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 10 มี.ค. 2562, 07:12

แสดงความเห็น