WebBoard :บัตรเครดิต-บัตรเงินด่วน|สินเชื่อเงินสดอิออน

สินเชื่อเงินสดอิออน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

สินเชื่อเงินสดอิออน

  • 38
  • 2
  • post on 11 ก.ย. 2563, 15:00

เป็นหนี้สินเชื่อเงินสด อิออนอยุ่ 18,000 บาท แต่มีการหยุดชำระไปตั้งแต่ปี 2552 เมื่อวันที่ 10/09/63

มีทางสำนักงานกฎหมายโทรมาแจ้งว่าจะลงมาสำสวจที่บ้านเพราะทางลูกหนี้ไม่ยอมจ่าย 

***เดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้แล้วเหรอคะ**

-อายุความของสินเชื่อบัตรกดเงินสดกี่ปี คะ หมดแล้วหรือยังคะ 


โดยคุณ Aonauma (172.68.xxx.xxx) 11 ก.ย. 2563, 15:00

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

อายุความ


  

      หรือ....อาจจะมีทางเป็นไปได้ ที่เจ้าหนี้ ไม่ได้มีการฟ้องศาล  เพราะจำนวนหนี้น้อย  เพียงหลักหมื่น  และคดีขาดอายุความแล้ว  อาจจะเพียงเป็นหนังสือเตือนให้ใช้หนี้  ของ สนง.กฎหมาย  ก็ต้องตรวจตรวจสอบ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 11 ก.ย. 2563, 15:44

ความคิดเห็นที่ 1

อายุความ


  สินเชื่อเงินสด  คงมีอายุความ  10 ปี...ตามข้อเท็จจริง  คดีนี้น่าจะขาดอายุความแล้ว  ตั้งแต่ ปี 2562...แต่ถ้าเจ้าหนี้มีการฟ้องคดี  ถ้าลูกหนี้ ไม่ยกอายุความขึ้นต่อสู้   ศาลก็คงให้ลูกหนี้  ใช้หนี้ที่ขาดอายุความแล้วได้  เพราะลูกหนี้   สละสิทธิ์ในการต่อสู้เอง...ถ้ามีการฟ้อง  แต่ลูกหนี้ไม่ไปศาล  ถือว่าขาดนัด(คือ ขาดนัดการยื่นให้การ  และขาดนัดการพิจารณาคดี) ก็สามารถพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวได้  ซึ่งลูกหนี้ย่อมแพ้คดี  ต้องใช้หนี้่ตามที่ถูกฟ้อง...

    ถ้า...ศาลให้ใช้หนี้ตามที่ถูกฟ้อง  เมื่อส่งคำบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้   แต่เพิกเฉย  เจ้าหนี้ก็คงมีการขอหมายบังคับคดี  เพื่อยึดทรัพย์ของลูกหนี้ ไปขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้ได้  

     ขั้นตอนการสำรวจทรัพย์หรือสืบหาทรัพย์ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้  เพื่อแจ้งให้เจ้าพนักงานคดี  ให้ยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาด  ซึ่ีงเป็นกระบวนตามปรกติในการบังคับคดี...

      ทางแก้ไข  ก็ควรติดต่อ เจ้าหนี้ หรือ สนง.บังคับคดี  เพื่อเจรจาขอเคลียร์หนี้  ซึ่งหนี้ ก็ไม่ได้มากมายอะไร  ควรหาช่องทางใช้หนี้ เพื่อตัดปัญหากวนใจ

      หรือ....อาจจะมีทางเป็นไปได้ ที่เจ้าหนี้ ไม่ได้มีการฟ้องศาล  เพราะจำหนี้น้อย  เพียงหลักหมื่น  และคดีขาดอายุความแล้ว  อาจจะเพียงเป็นหนังสือเตือนให้ใช้หนี้  ของ สนง.กฎหมาย  ก็ต้องตรวจตรวจสอบ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 11 ก.ย. 2563, 15:42

แสดงความเห็น