WebBoard :กฎหมาย|เรื่องที่ดิน สปก

เรื่องที่ดิน สปก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

เรื่องที่ดิน สปก

  • 31
  • 1
  • post on 3 มี.ค. 2566, 15:23

เรื่องของเรื่อง คือ  ย่า  มี ลูก ที่ยังมีชีวิตอยู่ 4 คน  แต่มีคนหนึ่งเพิ่งย้ายจากต่างจังหวัดมาอยู่บ้านเกิด จึ่งไม่มีที่ ที่จะสามารถปลูกบ้านได้  ย่าซึ่งมี่ทีดินอยู่ แปลงหนึ่ง ซึ่่่งเป็น ทีด่ิน สปก (ส่วนเลขท้ายที่ต่อเป็น -1 หรือ เลขอะไร ผมไม่รู้ไม่เคยเห็นตัวจริง) ย่า จึงแบ่งที่ดิน นี้เป็น  4 ส่วน ให้ลูกแต่ละคน ได้ใช้สิทธิ์ ในการใช้พื้นที่ตรงนั้น ทุกคนก็อยู่กันปกติดีอยู่ไม่มีกระทบหระทั่งอะไรกัน อยู่มาสักระยะหนึ่ง  อาผมคนหนึ่ง ได้ขายสิทธิ์ ในการใช้พื้นที่ ที่แบ่งกัน ให้กับหลาน ซึ่งเป็น ลูกของพี่สาวคนโต จนถึงวันหนึ่ง ลูกที่มีอยู่ 4 คน ได้เสียชีวิตไปสามคน  และย่าก็ได้ เสียชีวิต ไปเหมือนกัน ลูกชายที่เหลืออยู่ คนเดี่ยว ซึ่งเป็นอา  ได้ไปขอเปลี่ยน ชื่อ ผุู้ถือครอง จากชื่อของ ย่า เป็นของ ตัวเอง  เรื่องที่ผมจะถามคือ อาผมมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอา สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ จากที่ดิน ที่เคยแบ่งให้ ตอนที่ ย่ายังมีชีวิต เป็นของตัวเองได้ไหม  เพราะว่าการแบ่งที่ดังกล่าว ไม่ได้มีเอกสารอะไรเลย นอกจากคำพูด และตกลงกันเอง  ครับ เพราะว่าอาเป็นคนพูดเองว่า ผมไม่สามารถ ไปปลูกบ้านหรือ ต้นไม้หรือแลูกอะไรในที่นั้นได้แล้ว เพราะตอนนี้ชื่อเป็นของเขาแล้ว อยากจะไล่ออกวันไหนก็ได้ หากทำตัวมีปัญหากับเขา

 ขอบคุณครับ

โดยคุณ ริคิมารุ (xxx) 3 มี.ค. 2566, 15:23

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ที่ดิน สปก.  


  จะตกทอดแก่ทายาท ตามเงื่อนไขที่ สปก. กำหนด   อา เป็นทายายาทคนหนึ่งของย่า  ก็มีสิทธิขอแบ่งปันที่ดิน สปก.ได้ 1ใน4 ส่วน จากจำนวนทายาท 4 คน  เรื่องนี้ เป็นทั้งปัญหา ข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย  เมื่อเกิดปัญหา  ขอแนะนำให้ไปที่ สปก.จังหวัด  เพื่อสอบถามข้อมูล  และวิธีปฏิบัติในการแบ่งมรดกที่ดิน สปก.แปลงนี้....

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 4 มี.ค. 2566, 08:27

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด