WebBoard :กฎหมาย|การรับรองบุตรที่เกิดจากหญิงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส และยังไม่ได้หย่ากับภรรยาเดิม

การรับรองบุตรที่เกิดจากหญิงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส และยังไม่ได้หย่ากับภรรยาเดิม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การรับรองบุตรที่เกิดจากหญิงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส และยังไม่ได้หย่ากับภรรยาเดิม

  • 38
  • 1
  • post on 19 ม.ค. 2566, 11:17

สอบถามเรื่องการรับรองบุตร ครับ ตอนนี้กำลังจะมีบุตรกับ น.ส.บี ซึ่งอยู่กินกันฉันท์สามี ภรรยา แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส เนื่องจากยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากับ น.ส.เอ ที่แยกกันอยู่กิน มานานหลายปี และมีบุตร 1 คน ซึ่งปัจจุบันต่างฝ่าย ต่างมีการอยู่กันกับคนรักใหม่ แต่ทางฝ่าย น.ส.เอ ยังไม่ยอมมาจดทะเบียนหย่า ซึ่งได้มีการตกลงกันว่า ถ้าทุกอย่างลงตัวตามที่ น.ส.เอ ต้องการ จะยอมมาเซ็นหย่าให้ ภายหลัง


กรณีนี้ ผมสามารถรับรองบุตรที่กำลังจะเกิดกับ น.ส.บี ได้หรือไม่ครับ และบุตรที่เกิดมาจะมีสถานะทางกฏหมาย และสิทธิอันใดบ้างครับ

โดยคุณ Mickey89 (203.151.xxx.xxx) 19 ม.ค. 2566, 11:17

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การรับรองบุตร


  ไปที่ สนง.ทะเบียนราษฎร์ ที่เขต หรืออำเภอภูมิลำเนา หรือที่อำเภอใดก็ได้ นำหลักฐานต่างๆไปให้พร้อม อาทิ  สูติบัตรของเด็ก   สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของฝ่ายชายและหญิง  บัตรประจำตัวประชาชน ของชายและหญิง (สามีภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรส) พยาน 2 คน แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า ประสงค์จะจดทะเบียนรับรองบุตร ในเมื่อมารดาเด็ก และตัวเด็ก  ไม่คัดค้านก็สามารถจดทะเบียนรับรองบุตรได้....เมื่อจดทะเบียนรับบุตร  บุตรสามารถใช้ชื่อสกุลของบิดา  และบุตรที่บิดารับรองมีสิทธิรับมรดกของบิดา ในฐานะทายาทโดยธรรม เสมือนบุตรที่เกิดจากภรรยาที่จดทะเบียนสมรส ตาม ปพพ.ม.1627...  แต่อำนาจการปกครองบุตร ยังเป็นของมารดาเด็ก  เว้นแต่มารดาเด็กจะยินยอมให้บิดาใช้อำนาจปกครองก็ได้....ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คือ ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอาจจะมีการฟ้องร้อง เรื่องสามีมีภรรยาใหม่ ให้ต้องยุ่งยากได้  แต่ถ้าสามารถเจรจากันได้ลงตัว  ก็คงไม่มีปัญหาอะไร...


โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 20 ม.ค. 2566, 08:00

แสดงความเห็น