WebBoard :กฎหมาย|ค่าส่วนกลาง

ค่าส่วนกลาง

Header Background Image

ค่าส่วนกลาง

  • 35
  • 1
  • post on 27 ธ.ค. 2565, 15:15

เราอยู่ที่เอื้ออาทรนาเกลือพัทยา ต่าส่วนกลางต่อเดือน450+ค่าบำรุงอุปกรณ30บาท ต่อเดือน มันแพงไปหรือเปล่าค่ะ ตึกเก่าแค่250บาท เราตึกใหม่เดือนนึงตกค่าส่วนกลาง480บาท เห็นที่อื่นแพงสุดอยู่ที่250บาท 

โดยคุณ พรรณธิรา (xxx) 27 ธ.ค. 2565, 15:15

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ค่าส่วนกลาง


    จะแพงหรือสูงเกินไปหรือไม่  เป็นปัญหาข้อเท็จจริง  คงสรุปไม่ได้ว่า การเก็บเงินเหมาะสมหรือไม่  เพราะแต่ละหมู่บ้านย่อมมีความจำเป็นในการใช้จ่ายแตกต่างกันออกไป...ทางแก้ไข   เมื่อมีการประชุมนิติบุคคล (ปกติจะต้องมีการประชุม ลูกบ้าน อย่างน้อยเดือนละ ครั้ง เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการต่างๆ) ก็สามารถสอบถามปัญหานี้ ในที่ประชุมว่า ค่าส่วนกลางนำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง  น่าจะมีทางแก้ปัญหาได้...แต่ปัญหาที่มักจะพบแทบทุกหมู่บ้านคือ  ลูกบ้านมักไม่สนใจเข้าร่วมประชุม  ด้วยข้ออ้างว่า ไม่มีเวลา    หรือไม่ใส่ใจเท่าที่ควร  จึงเป็นช่องทางให้ คณะกรรมการนิติฯ ถือโอกาสบริหารจัดการกิจการหมู่บ้านตามอำเภอใจ   ....หรืออีกช่องทางหนึ่ง  แจ้ง สคบ.(1166) ให้ช่วยเหลือแก้ไข   อาจจะมีช่องทางช่วยเหลือได้...            

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 28 ธ.ค. 2565, 07:33

แสดงความเห็น