WebBoard :กฎหมาย|การกักขังในชั้นสอบสวน สามารถนำมาหักลดจากค่าปรับตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ ได้หรือไม่

การกักขังในชั้นสอบสวน สามารถนำมาหักลดจากค่าปรับตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ ได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การกักขังในชั้นสอบสวน สามารถนำมาหักลดจากค่าปรับตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ ได้หรือไม่

  • 114
  • 1
  • post on 18 ต.ค. 2565, 20:16

เรียน ท่านทนายที่เคารพ


     ข้าฯ ได้กระทำความผิดในฐานครอบครองและขับเสพในคดียาเสพติด ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุก 10 เดือน และปรับจำนวน 25,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 3 ปี ซึ่งข้าฯ ได้ชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท (โดยหักด้วยจำนวนวันที่ถูกคุมขังในชั้นสอบสวน ณ สถานีตำรวจ เป็นเวลา 2 วัน เท่ากับ 1,000 บาท)


     ต่อมา อัยการยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งแก้โทษจำคุกและค่าปรับใหม่ ดังนี้ โดยให้จำคุก 4 เดือน และปรับจำนวน 7,500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี และต่อมาศาลฯ มีหมายถึงข้าฯ ให้ไปรับเงินค่าปรับคืนจำนวน 16,500 บาท ซึ่งข้าฯ ได้เขียนคำแถลงเพื่อขอรับเงินค่าปรับคืนจำนวน 17,500 บาท (โดยคำนวณจาก ค่าปรับในตามศาลอุทธรณ์หักด้วยค่าถูกคุมขัง 1,000 บาท ได้ดังนี้ 24,000 - 6,500 คงเหลือต้องได้รับคืน 17,500 บาท) แต่ศาลฯ ให้คืนเพียง 16,500 บาทเท่านั้น


     ใคร่ขอเรียนถามท่านว่า ข้าฯ สามารถนำจำนวนเงินค่าคุมขังในชั้นสอบสวน (2 วันเท่ากับ 1,000 บาท) หักลบจากค่าปรับของศาลอุทธรณ์ได้หรือไม่ (อาศัยความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30) และถ้าหากว่าสามารถกระทำได้จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป


     จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้คำแนะนำ จักเป็นพระคุณยิ่ง

      

                                             ขอแสดงความนับถือ

                                             ชัยวัฒน์ เรืองวัฒากุล

โดยคุณ ชัยวัฒน์ เรืองวัฒนากุล (182.53.xxx.xxx) 18 ต.ค. 2565, 20:16

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การถูกกักขังก่อนฯ

  ศาลชั้นต้น ให้ปรับ 25,000  บาทหักค่ากักขัง 2 วัน(1,000) คงปรับ 24,000  บาท  ศาลอุทธรณ์ให้ปรับ 7,500 บาท ก็คืนเงิน 16,500  บาท น่าจะถูกต้องแล้ว เงินค่ากักขังคืนแล้ว ในศาลชั้นต้น   ไม่น่าจะต้องมาคืนซ้ำอีก...(เป็นเพียงความเห็นนะครับ  ไม่มีฎีกาใดมาอ้างอิง)

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 19 ต.ค. 2565, 14:52

แสดงความเห็น