WebBoard :กฎหมาย|ยาไอซ์70กรัม

ยาไอซ์70กรัม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ยาไอซ์70กรัม

  • 166
  • 1
  • post on 14 ต.ค. 2565, 19:13

อยากสอบถามค่ะคือแฟนโดนคดียาไอซ์น้ำหนัก70กรัมแต่ไม่ใช่ของแฟนเป็นของเพื่อนแฟนนำมามาฝากไว้ทั้งๆที่เราไม่รุู้แล้วมาโดนตำรวจจับโทษจะอยู่ที่เท่าไรค่ะเราจะช่วยทางไหนได้บ้าง

โดยคุณ Dawnee1995 (xxx) 14 ต.ค. 2565, 19:13

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

คดียาเสพติด

  ยาไอซ์  ถือเป็นยาเสพติดประเภท 1  การมีไว้ในครอบครอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท...ถ้ามีไว้เพื่อการค้า (จำหน่าย) หรือจำหน่ายให้่บุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี หรือ จำหน่ายในสถานศึกษา ฯ จะมีโทษจำคุก 2-20 ปี ปรับสองแสนถึงสองล้านบาท  ตาม มาตรา 145  พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564(ที่แก้ไขใหม่)....ถ้าจะให้การต่อสู้ว่าเป็นของเพื่อนมนำมาฝาก  ก็สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ได้ แต่การต่อสู้คดี เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะชั้นสูง  ถ้าจะต่อสู้คดี ต้องมีทนายความช่วยเหลืออย่างจริงจัง  เบื้องต้นไปที่ศาลที่เป็นภูมิลำเนา หรือที่ถูกจับ  เพื่อขอพบทนายอาสา(ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อเล่ารายละเอียดและข้อเท็จจริง และหาช่องทางในการต่อสู้อย่างเป็นระบบ  ถ้าไปปฏิเสธลอยๆว่า เป็นของเพื่อนนำมาฝาก น่าจะไม่มีน้ำหนักที่ศาลจะรับฟัง...แต่ถ้าให้การรับสารภาพ ย่อมมีเหตุบรรเทาโทษ คงรับโทษน้อย  ตามดุลยพินิจของศาล...ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 15 ต.ค. 2565, 08:15

แสดงความเห็น