WebBoard :กฎหมาย|แบ่งทรัพย์มรดก

แบ่งทรัพย์มรดก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

แบ่งทรัพย์มรดก

  • 141
  • 1
  • post on 20 มิ.ย. 2565, 21:53

เจ้ามรดกและคู่สมรสตายหมดแล้ว มีลูกอยู่ 7 คนโดยลูกคนที่ 2 ตายก่อนเจ้ามรดกแล้ว แต่ว่ามีลูกอยู่ 2 คน(จะเข้ามารับมรดกแทนที่ผู้ตาย) โดยลูกคนที่ 7 อ้างว่าได้ถูกตั้งเป็นผู้จัดการมรดก แต่เมื่อถามถึงการแบ่งมรดกก็ไม่คุย บ่ายเบี่ยงตลอดเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว อยากจะทราบว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเขาถูกตั้งเป็นผู้จัดการมรดกจริงๆ เพราะถามทายาทที่เหลือก็ไม่มีใครตอบได้ เพราะแก่กันหมดแล้ว เราสามารถไปตรวจสอบได้ที่ไหนครับ ไปที่ศาลหรือไปที่ไหนดี แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เบื้องต้นรู้แค่ว่ามีคนแนะนำให้ไปหาอัยการคุ้มครองสิทธิ แต่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปยืนยันกับอัยการอีก

โดยคุณ Jesada (xxx) 20 มิ.ย. 2565, 21:53

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การจัดการมรดก

  ถ้าบุตรคนที่ 7  อ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดก  จะจริงหรือไม่  ก็ตรวจได้ไม่ยากเย็นอะไร   ก็ไปที่ศาล  ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์   แจ้งชื่อเจ้ามรดกที่ตาย  สามารถตรวจได้ไม่เกิน 5 นาที....ถ้ามีการคำสั่งศาลให้คนที่ 7 เป็นผู้จัดการมรดกจริง   สอบถามเจ้าหน้าที่ว่า ในฐานะทายาท สามารถขอสำเนาคำสั่งศาลที่ให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่  ถ้าเขาไม่มอบให้ โดยอ้างเหตุผลของหน่วยงานฯนั้น  ก็ไม่ต้องวิตก  ในฐานะคนหนึ่งหรือทั้งหมด นอกจากคนที่ 7  ควรแจ้งไปยังผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล  ให้จัดการแบ่งปันมรดกให้เสร็จในเวลาอันสมควร  โดยหลักไม่ควรเกิน 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย   ถ้าจัดการมรดกไม่ได้ เขาต้องแจ้งเหตุผลที่ชัดเจน   ถ้ายังบ่ายเบี่ยง  ก็สามารถร้องศาลให้ช่วยจัดการมรดกให้ หรือถอดถอนผู้จัดการมรดก และตั้งคนใหม่ได้  จะรอไว้หลายปี ถือว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์   ต้องรีบดำเนินการอย่าปล่อยไว้  จะมีปัญหาตามมามากมาย...เช่น ถ้าทายาทคนใดคนหนึ่งเป็นหนี้   เจ้าหนี้สามารถยึดมรดกของเจ้ามรดกได้   ทายาทอื่นที่ไม่เป็นหนี้ต้องเดือดร้อนไปด้วย    หรือผู้จัดการมรดก อาจจะนำทรัพย์ไปค้ำประกัน หรือจำนองได้  ถ้าเป็นเช่นนั้นทายาทอื่น ย่อมได้รับผลกระทบ  ถ้าผิดนัดการชำระหนี้    ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 22 มิ.ย. 2565, 11:04

แสดงความเห็น