WebBoard :กฎหมาย|คนตายแล้วสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้หรือไม่ กรณีปลอมเอกสารเท็จทำทำให้เราเดือดร้อน

คนตายแล้วสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้หรือไม่ กรณีปลอมเอกสารเท็จทำทำให้เราเดือดร้อน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

คนตายแล้วสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้หรือไม่ กรณีปลอมเอกสารเท็จทำทำให้เราเดือดร้อน

  • 284
  • 1
  • post on 29 ธ.ค. 2564, 22:02

    เหตุเกิดเมื่อ  อบต.ได้แจ้งเป็นหนังสือ มาส่งให้ทางบ้านชำระหนี้สิน ที่โครงเศรษฐกิจชุมชน ให้ทางแม่ผมชำระหนี้ ซึ่งดูจากเนื้อหา เป็นโครงการอาชีพของหมู่บ้านกลุ่มหนึ่ง ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากโครงการเศรษฐกิจชุมชนของอบต. ได้จัดให้ทุน   ซึ่งตรวจสอบมือชื่อ  ไม่ใช่ลายเซ็น ของแม่ผม และยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพดังกล่าว   ปัญหาอยู่ที่ ประธานกลุ่มอาชีพนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว   เรายังสามารถแจ้งความข้อหาปลอมเอกสารได้หรือไม่ครับ  ถ้าไม่ควรดำเนินคดีกับใคร

โดยคุณ สาธิตท์ (101.51.xxx.xxx) 29 ธ.ค. 2564, 22:02

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

คดีอาญาระงับ(จบลง)แต่คดีแพ่งยังไม่จบ

  หลักการตาม ป.วิอาญา ม.39  คือ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้ (1) โดยความตายของผู้กระทำความผิด...ดังนั้นถ้าข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่า  ผู้กระทำความผิดได้ถึงแก่ความตาย จึงไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้....แต่การปลอมแปลงเอกสารนั้นทำให้  แม่ต้องกลายเป็นลูกหนี้ในทางแพ่ง  โดยที่ไม่ได้มีการกู้ยืมเงินจากโครงการเศรษฐกิจชุมชน....   เบื้องต้นต้องแจ้งให้  ผู้รับผิดชอบในโครงการฯนี้ว่า แม่ไม่ได้กู้เงินฯ ถ้าเขาไม่รับฟัง ถ้าเขายึดถือเอกสารที่แม่ถูกปลอมแปลงมา เป็นหลักในการพิจารณา   ถ้ามีการฟ้องร้อง  ให้แม่ต้องรับผิดชอบ  ในการกู้ยืมเงินจากโครงการฯนี้  แม่ก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้ตามกำหนดนัดว่า แม่ไม่ได้กู้ยืมเงินนี้  ก็ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกัน  เช่นพิสูจน์การลงลายมือชื่อของแม่ ถ้าเป็นการถูกปลอมแปลงขึ้นจริง  แม่ก็พ้นผิด  ไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญานั้น....แต่ถ้ามีการฟ้องร้อง  แม่เพิกเฉย  ไม่ยื่นคำให้การต่อสู้ไว้  และไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ  แม่คงต้องแพ้คดี  ต้องรับผิดชอบ ตามสัญญากู้นั้นๆ...ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 30 ธ.ค. 2564, 13:13

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด