WebBoard :กฎหมาย|ยาบ้า 1800 เม็ด

ยาบ้า 1800 เม็ด

Header Background Image

ยาบ้า 1800 เม็ด

  • 141
  • 2
  • post on 27 ก.ค. 2564, 00:12

สวัสดีค่ะ

พ่อหนูเพิ่งพ้นโทษมา 10 เดือน แล้วตอนนี้พ่อหนูโดนจับ ยาบ้า 1800 เม็ด แต่ทำการขยายผลให้ตำรวจได้ ซึ่งจับคนที่พ่อหนูไปขยายผลให้ตำรวจได้อีก 2000 เม็ดค่ะ แล้วตอนนี้พ่อหนูได้ใบ มาตรา 100/2 หนูอยากทราบว่าพ่อต้องโดนแทงแดงเพิ่มโทษกี่ปี แล้วใบ 100/2 จะลดโทษให้เยอะมั้ยค่ะ

พ่อหนูจะติดประมาณกี่ปี รบกวนด้วยค่ะ

โดยคุณ เพ็ญ (172.68.xxx.xxx) 27 ก.ค. 2564, 00:12

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

การลงโทษ


  เป็นดุลยพินิจของศาลเท่านั้น  คงตอบให้ชัดเจนไม่ได้  แต่การได้ใช้ช่องทาง ม.100/2 อาจจะมีโอกาสได้ลดโทษลง....แต่ก็คงบอกไม่ได้ว่าลงกี่ปี เพราะกฎหมาย  ตาม ม.100/2 ตอนท้ายเขียนไว้ว่า "ศาลจะลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้"..คือโทษตาม ข้อเท็จจริงที่บอก คงรับโทษตาม  พรบ.ยาเสพติดฯ ม.66 วรรค 3 คือจำคุกตลอดชีวิต ปรับ 1-5 ล้านบาท หรือประหารชีวิต...ดังนั้นก็เป็นดุลยพินิจของศาลว่าจะลงโทษเท่าไร....ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 27 ก.ค. 2564, 08:51

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ข้อหาก็มาจากข้อเท็จจริง  ในการสืบสวนและสอบสวน  ในเมื่อปริมาณยาฯ เป็นพันเม็ด  อาจจะถูกตั้งข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่าย  แต่ถ้าตำรวจและอัยการมีความเห็นพ้องกันว่า ตั้งข้อหาเพียงครอบครอง  ก็ถือว่าโชคดี  เพราะมีโทษตาม  ม.67 คือ จำคุก  1-10 ปี  ปรับสองหมื่นบามถึงสองแสนบาท...แต่ถ้าโทษเก่า ผ่านไปยังไม่เกินห้่า ปี  คงต้องรับโทษเพิ่มอีก กึ่งหนึ่ง ของโทษที่ลงในคดีหลัง ตาม ม.97  ที่ตอบเช่นนี้ ไม่มีเจตนาให้คุณต้องวิตกกังวล  แต่ต้องการตอบให้รอบด้าน  เพื่อปรับตัวปรับใจคอยรับสถานการณ์ได้ ขอให้โชคดี ครับ..

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 28 ก.ค. 2564, 10:28

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ถึงแม้ว่าตำรวจ แจ้งข้อหาว่ามีไว้ ครอบครอง หรอค่ะ

โดยคุณ เพ็ญ 27 ก.ค. 2564, 15:59

ความคิดเห็นที่ 1

เพิ่มเติมค่ะ พ่อหนู โดนข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองค่ะ 

โดยคุณ เพ็ญ 27 ก.ค. 2564, 00:18

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด