WebBoard :กฎหมาย|ทำอย่างไรได้บ้าง

ทำอย่างไรได้บ้าง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ทำอย่างไรได้บ้าง

  • 66
  • 1
  • post on 25 ก.ค. 2564, 16:09

เรียนท่านผู้มีความรู้กฎหมายทุกท่าน 

         กรณีของข้าพเจ้า ได้ช่วยเหลือ นาย ก. ในการฟ้องคดีแพ่งคดีหนึ่ง โดยในการทำสัญญาว่าจ้างทนายระหว่าง นาย ก. กับ ทนาย ข. ในวันที่ 12 มกราคม 2564 นั้น ข้าพเจ้าได้ช่วยออกเงินให้ นาย ก. ในการว่าจ้าง ทนาย ข. จำนวน 200,000 บาท โดยข้าพเจ้าเป็นผู้โอนเงินของข้าพเจ้า เข้าบัญชีธนาคารของ ทนาย ข. หลังจากวันทำสัญญาปรากฏว่า ทนาย ข. ไม่เคยมาพบ นาย ก. เลย เพียงแค่ไปยื่นคำร้องต่อศาลเท่านั้น และเมื่อถึงวันไต่สวนคำร้อง ปรากฏว่าติดต่อ ทนาย ข. ไม่ได้เลย จึงอยากทราบว่า

1. จะสามารถดำเนินการอย่างไร กับ ทนาย ข. ได้บ้างหรือไม่ 

2. หาก นาย ก. ไม่ยอมมอบอำนาจให้ข้าพเจ้าดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่ง หรือร้องเรียนต่อสภาทนายความ ข้าพเจ้าในฐานะผู้เสียหายที่ได้โอนเงินของข้าพเจ้าไปจริง จะสามารถดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่ง และร้องเรียนต่อสภาทนายความ ด้วยตนเองได้หรือไม่ (กรณี นาย ก. ไม่ยอมดำเนินการใด ๆ ) 

ขอขอบพระคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ  

โดยคุณ wer018 (172.68.xxx.xxx) 25 ก.ค. 2564, 16:09

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การจ้างทำของ

1. จะสามารถดำเนินการอย่างไร กับ ทนาย ข. ได้บ้างหรือไม่ 

1. ตอบ...เบื้องต้นใช้วิธีร้องสภาทนายความในจังหวัดก่อน  ถ้าไม่คืบหน้าค่อยว่ากัน

2. หาก นาย ก. ไม่ยอมมอบอำนาจให้ข้าพเจ้าดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่ง หรือร้องเรียนต่อสภาทนายความ ข้าพเจ้าในฐานะผู้เสียหายที่ได้โอนเงินของข้าพเจ้าไปจริง จะสามารถดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่ง และร้องเรียนต่อสภาทนายความ ด้วยตนเองได้หรือไม่ (กรณี นาย ก. ไม่ยอมดำเนินการใด ๆ ) 

2.  ตอบ แม้ไม่มีการมอบอำนาจ  คุณถือเป็นผู้เสียโดยตรง  หลักฐานการโอเงิน ย่อมเป็นพยานหลักฐานได้  กรณีการจ้างว่าความ  ตามกฎหมายเรียกว่า  การจ้างทำของ แม้ไม่หลักฐานเป็นหนังสือ ก็ฟ้องร้องได้

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 26 ก.ค. 2564, 07:05

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด