WebBoard :กฎหมาย|ให้คนอื่นเ่ช่าที่

ให้คนอื่นเ่ช่าที่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ให้คนอื่นเ่ช่าที่

  • 49
  • 2
  • post on 11 พ.ค. 2564, 06:07

คือผมมีที่ว่างกำลังจะให้คนเช่าระยะยาว แต่คราวนี้ ทางผู้เช่าจะต้องปลูกสิ่งก่อสร้างเพื่อดำเนินธุรกิจ

และเหมือนทางผู้เช่าจะใช้ชื่อผู้เช่าเป็นผู้ขออนุญาต และ นำไปขอทะเบียนบ้านเอง

ผมดูข้อมูลใน หลายแห่ง บอกว่า ให้ระวังว่า สิ่งก่อสร้างที่ผู้เช่าสร้างขึ้นแม้นบนที่ดินของเรา

อาจถูกเอาไปใช้ค้ำหนี้ หรือ อาจโดนยึดหากผู้เช่าก่อหนี้ได้ และ ทางผมจะไม่สามารถ

ใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ให้เช่าได้ หากเกิดปัญหานี้ขึ้น แม้นสัญญาจะสิ้นสุดเพราะสิ่งก่อสร้างไปสร้างหนี้ผูกพันกับคนอื่นอยู่ คือที่ดินเหมือนเปล่าประโยชน์เลยหลังสิ้นสัญญาเพราเอาไปเช่าต่อก็ไม่ได้


ไม่ทราบว่าพอมีวิธีเพื่อ

1 เขียนสัญญาไม่ให้ผู้เช่าสามารถเอาไปคำ้ประกันได้ไหมครับ

2 ิมีวิธีที่เขียนในสัญญาเพื่อให้สิ่งก่อสร้างที่ปลูกเราเป็นเจ้าของเลยได้ไหมครับหลังสร้างเสร็จ  จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องถูกเอาไปจำนอง แต่สัญญาจะเขียนอย่างไรให้ผู้เช่ายอมครับเพราะทางผู้เช่าบอกว่าเค้าเป็นคนสร้าง

3 ปกติแล้วหากสมมติชื่อเราเป็นคนขออนุญาตก่อสร้างบนที่ดินเรา เวลาจะขอทเบียนบ้าน จะต้องเป็นชื่อเราเป็นผู้ขอคนเดียว หรือว่าทางเช่าสามารถไปขอเองแต่ให้เราเซนยินยอม โดยชื่อในทะเบียนบ้านผู้ขอเป็นผู้เช่าและผู็เช่ามีสิทธิเป็นเจ้าของอาคารเพราะมีชื่อเป็นผู้ขอทะเบียนบ้าน


ขอบคุณครับ


ปล ขอถามเพิ่มเติมนะครับ

ปกติเห็นหลายสัญญาระบุวาสิ่งก่อสร้างหลังเลิกสัญญาให้ตกเป็นของผู้ให้เช่าทันที

ตรงนี้ส่งสัยว่า

หากผู้เช่าเป็นคนขออนุญาตก่อสร้าง และ ไปทำทะเบียนบ้านในชื่อผู้เช่า แล้วตอนสัญญาสิ้นสุดลง

หากสัญญาเขียนไปว่าสิ่งก่อสร้างตกเป็นของผู้ให้เช่าทันที หมายถึง เรามีสัิทธเลยเหรอครับ หรือต้องไปเขต เพื่อเอาสัญญาไปขอทะเบียนบ้านใหม่ในชื่อเรา หรือว่า ต้องให้ผู้ให้เช่าเอาทะเบียนบ้านมาคืนแล้วถอนชื่อออก  แล้วต้องเอาใบขออนุญาตก่อสร้างคืนเรามา หรือว่าต้องมีการโอนอะไรที่กรมที่ดินไหมครับ เพื่อแสดงว่าเรามีสิทธิในสิ่งก่อสร้างนี้แล้ว   

แต่หากต้องทำข้างต้นหากผู้เช่าไม่ยอมอำนวยความสะดวกเราก็ไม่สามารถบังคับเอาสิ่งก่อสร้างมาเป็นของเราแม้นว่าสํญญาเขียนไว้แล้วไหมครับ หมายถึงเราไม่สามารถเอาสิ่งก่อสร้างนี้ไปให้คนเช่าต่อได้เพราะเอกสารต่างๆเช่นทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตก่อสร้างยังอยู่ที่ผู้เช่า

ถ้าเป็นแบบนี้ เราควรจะบังคับให้ถอนสิ่งกอสร้างทุกอย่างออกจากที่ดินหลังสิ้นสุดสัญญาแทนให้สิ่งก่อสร้างตกเป็ยของผู้ให้เช่าไหมครับ  แต่การรืือถอนจะสามารถบังคับถึงรือถอนคาน ตอม่อ ได้หรือไม่


โดยคุณ สมหมาย (172.68.xxx.xxx) 11 พ.ค. 2564, 06:07

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ สมหมาย 11 พ.ค. 2564, 20:41

ความคิดเห็นที่ 1

  • การเช่า


1 เขียนสัญญาไม่ให้ผู้เช่าสามารถเอาไปคำ้ประกันได้ไหมครับ

ตอบ...ก็สามารถระบุไว้ในสัญญาเช่าได้ว่า  ห้ามผู้เช่านำอาคารไปค้ำประกันฯ หรือห้ามนำไปจดทะเบียนจำนอง ถ้าผิดสัญญาฯ  ก็ให้สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้...การเช่าเกินสามปี ควรจดทะเบียนฯ

2 มีวิธีที่เขียนในสัญญาเพื่อให้สิ่งก่อสร้างที่ปลูกเราเป็นเจ้าของเลยได้ไหมครับหลังสร้างเสร็จ  จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องถูกเอาไปจำนอง แต่สัญญาจะเขียนอย่างไรให้ผู้เช่ายอมครับเพราะทางผู้เช่าบอกว่าเค้าเป็นคนสร้าง

ตอบ..ก็สามารถระบุไว้สัญญาว่า  เมื่อหมดสัญญาเช่า  หรือ ผู้เช่าทำผิดสัญญา  จนต้องถูกบอกเลิกสัญญาฯ ให้สิ่งปลูกสร้างที่ปลูกบนที่ดินที่ให้เช่า  ตกเป็นของให้เช่าโดยไม่มีเงื่อนไข

3 ปกติแล้วหากสมมติชื่อเราเป็นคนขออนุญาตก่อสร้างบนที่ดินเรา เวลาจะขอทเบียนบ้าน จะต้องเป็นชื่อเราเป็นผู้ขอคนเดียว หรือว่าทางเช่าสามารถไปขอเองแต่ให้เราเซนยินยอม โดยชื่อในทะเบียนบ้านผู้ขอเป็นผู้เช่าและผู็เช่ามีสิทธิเป็นเจ้าของอาคารเพราะมีชื่อเป็นผู้ขอทะเบียนบ้าน

ตอบ...เรื่องขออนุญาต  ก่อสร้างฯ คงไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมาย  ถ้าผู้เช่าจะไปขออนุญาตเอง ก็ไม่น่าจะมีปัญหา  ถ้าทำสัญญาไว้รัดกุม ตาม ข้อ 1-2  ที่ให้สิ่งปลูกสร้างตกเป็นของผู้เช่า  เมื่อครบสัญญาเช่า หรือ ถูกบอกเลิกสัญญาเพราะทำผิดสัญญาเช่า

เพิ่มเติม..เรื่องทะเบียนบ้าน   ถ้าเกรงจะมีปัญหา ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ขออนุญาตก่อสร้างเองก็ได้ และขอทำทะเบียนบ้านหลังนี้ ในนามผู้ให้เช่า และผู้เช่าก็ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน ในฐานะผู้เช่าก็ได้  ผู้ให้เช่าก็สามารถเก็บทะเบียนบ้านไว้ได้เองได้  ถ้าผู้เช่าต้องการเอกสารฯ สามารถ ถ่ายสำเนาให้เขาได้...

     การเช่า อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เรื่องธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561...ดังนั้นควรไปค้นดูประกาศนี้ก่อน  เพื่อไม่ให้การเขียนสัญญา ที่ไม่ขัดต่อประกาศนี้  ประกาศฯนี้ ไม่ซับซ้อน 

อ่านเข้าใจง่าย คนทั่วไปก็สามารถทำความเข้าใจได้ ค้นหาได้ ในกูเกิ้ล ครับ

 ในขณะนี้ ผู้ให้เช่า เป็นผู้คุมเกม   ควรทำสัญญาให้รัดกุม สำหรับผู้เช่าคงมีอำนาจในการต่อรองไม่มากนัก   แต่เมื่อทำสัญญาเรียบร้อย และมอบที่ดินให้ผู้เช่าแล้ว  ผู้เช่ายอมเป็นผู้คุมเกม  ถ้าสัญญาหละหลวม ผู้ให้เช่าคงช้ำใจแน่นอน ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 11 พ.ค. 2564, 06:57

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด