WebBoard :กฎหมาย|พ่นสีกำแพง

พ่นสีกำแพง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

พ่นสีกำแพง

  • 44
  • 1
  • post on 29 มี.ค. 2564, 06:37
อ่าน พรบ.รักษาความสะอาดมาแล้วใจความที่จับได้คือ กฎหมายบอกว่าห้ามพ่นสีกำแพงที่ติดกับถนน แล้วถ้ากำแพงนั้นเป็นกำแพงของบ้านเราเองซึ่งอยู่ตินถนนพอดีเราจะผิดมั้ย แล้วถ้ามีคนไม่รู้จักมาพ่นกำแพงบ้านเราแต่เราเห็นว่าสวยดีเลยยอมให้เขาพ่นไปเลย แต่ตำรวจมาจับเขาเพราะเขาพ่นกำแพงบ้านเรา ผิด พรบ.รักษาความสะอาด ตำรวจจะจับได้มั้ย
โดยคุณ เอฟซี (172.68.xxx.xxx) 29 มี.ค. 2564, 06:37

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

พรบ.รักษาความสะอาดฯ


  แม้เป็นกำแพงส่วนบุคคล  แต่อยู่ในทางสาธารณะ  การพ่นสี ก็เข้าข่ายความผิด ตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ ม.12 มีโทษตาม ม.56  คือปรับไม่เกินห้าพันบาท.. (ตาม ม.4  ถนนหมายถึง ทางเดิน ทางเท้าฯ หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ใช้สัญจรได้)  แต่...ในทางปฏิบัติ  ถ้าเจ้าของกำแพงไม่ติดใจเอาความ  ตำรวจคงไม่อยากเข้าไปวุ่นวาย....ด้วยเหตุนี้ สังคมจึงเกิดความสับสนวุ่นวาย ไม่จบไม่สิ้น  เพราะมีการยกเว้น มีการเลือกปฏิบัติกันมากมายเต็มไปหมด...สุดท้ายก็โทษกันไปมาว่า ทำไมบ้านเมืองจึง สกปรก ไม่สะอาด ไม่น่าอยู่ฯ...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 29 มี.ค. 2564, 13:37

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด