WebBoard :กฎหมาย|แอพ clubhouse

แอพ clubhouse

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

แอพ clubhouse

  • 97
  • 1
  • post on 4 มี.ค. 2564, 18:23
ถ้าเข้าไปใช้แอพ clubhouse เข้าไปฟังเรื่องการเมือง ฟังประเด็นทางการเมืองทุกเรื่อง รวมไปถึงการพูดถึงสถาบันต่างๆ แต่ไม่ได้พูดคุยตอบโต้อะไรแค่เข้าไปฟังเฉยๆ จะมีความผิดอะไรตามที่ฝั่งรัฐบาลขู่เอาผิดมั้ยครับ
โดยคุณ JN (172.68.xxx.xxx) 4 มี.ค. 2564, 18:23

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การรับผิดในคดีอาญา

   ต้องเป็นไปตาม ปอ. ม.2 คือบุคคลจะรับโทษทางอาญา ต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมาย......ตามข้อเท็จจริงที่ถาม  ถ้าเพียงเข้าไปในแอพ  และเพียงแต่รับชมรับฟัง  แต่ไม่ได้ร่วมในการกระทำความผิด เช่นแสดงความเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ก็ไม่ใช่ผู้กระทำความผิด  ก็ไม่ต้องรับโทษ ( ปอ.ม.83)  หรือไม่มีพฤติกรรมใดๆในการให้ความช่วยเหลือ ให้ความสะดวก แก่ผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำควารมผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุน ให้มีการกระทำความผิด ก็ไม่ต้องรับโทษนั้น (ปอ. ม.86)  แต่แอพเหล่านี้   อาจจะเป็นแอพต้องห้าม หรือเขต อโคจร คือไม่ควรย่างกรายเข้าไปใกล้ ให้ต้องเปลืองตัว  โดยไม่จำเป็น  เข้าตำรา เหยียบรอยโจร  แม้ไม่ใช่เป็นโจร   แต่อาจต้องเสียเวลาพิสูจน์ เพื่อซักฟอกตนเอง ที่ยาวนาน ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 5 มี.ค. 2564, 15:17

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด