WebBoard :กฎหมาย|ฟ้องขับไล่

ฟ้องขับไล่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ฟ้องขับไล่

  • 66
  • 1
  • post on 23 ม.ค. 2564, 20:47

ตาปลูกบ้านบนที่หลวง ไม่มีเลขที่บ้าน ต่อมาป่วยเป็นมะเร็งมีหลานสาวมาดูแล(แต่เพื่อนบ้านรู้ในนามภรรยา) ระยะเวลาประมาณ 10 ปี ต่อมาตามาตาย ก่อนตายรับปากจะยกบ้านให้เพราะเป็นดูแลตอนเป็นมะเร็ง แต่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่เพื่อนบ้านรู้กันหมด ตอนนี้พี่สาวตาอยากได้บ้านจึงบอกไล่หลานให้ออกจากบ้านโดยใช้สิทธิ์พี่สาว ถ้าไม่ออกจะฟ้องขับไล่ อยากรู้ว่าจะสามารถฟ้องขับไล่ได้ไหม เพราะบ้านสร้างบนที่หลวง

โดยคุณ Pallop (172.68.xxx.xxx) 23 ม.ค. 2564, 20:47

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การจัดการมรดก


  แม้เป็นที่หลวง  ถ้าคุณตาได้รับอนุญาตให้ปลูกบ้านได้  คุณตาก็ย่อมเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในตัวบ้านหลังนั้น แต่ไม่กรรมสิทธิ์ในที่ดิน...  เมื่อคุณตาได้ตายลง  บ้านหลังนี้ย่อมจะเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม  อันได้แก่ ภรรยาของคุณตา และ ลูกๆของคุณตา หรือหลานที่สามารถรับมรดกแทนที่...ก็ต้องมาไล่เลียงดูว่า  คุณตามีบุตรกี่คน  ก็ตกลงแบ่งปันมรดกกันไป  หรืออาจจะร้องศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก เพื่อจะจัดการมรดก โดยแบ่งปันแก่ทายาทตามสิทธิของแต่ละราย...

    ตามที่ถาม พี่สาวของคุณน่าจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกของคุณตา  เพราะเป็นทายาทชั้นที่ 3 (คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน) พี่สาวของคุณตาอาจจะรับมรดกได้ ต้องเป็นกรณีที่  คุณตา ไม่มีบุตร(ผู้สืบสันดาน หรือทายาทชั้นที่1) ถ้าคุณตามีบุตร  พี่สาวของคุณตาย่อมถูกตัดสิทธิ์ในกองมรดกโดยผลของกฎหมาย  ถ้าคุณเป็นหลาน(เป็นบุตรคนใดคนหนึ่งของบุตรคุณตา ถ้าบุตรของคุณตาเสียชีวิตแล้ว  คุณผู้เป็นหลาน ก็สามารถรับมรดกแทนที่ พ่อหรือแม่ได้ และถือเป็นทายาทชั้นที่ 1 คือผู้สืบสันดาน  ย่อมมีสิทธิ์ดีกว่า พี่สาวของคุณตา)

  ถ้าพี่สาวของคุณตา  ฟ้องขับไล่  ก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้ว่า พี่สาวของคุณตา     ไม่ได้มีส่วนได้เสียในบ้าน

หลังนี้ จึงฟ้องขับไล่ไม่ได้ ถ้าไม่ยื่นคำให้การต่อสู้ไว้ ตามกำหนดนัด  คงไม่มีประเด็นนำสืบได้ว่า พี่สาวของคุณตาไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้อย่างไร อาจจะแพ้คดีได้ง่ายๆ (อาจจะต้องมีทนายความช่วยเหลือ หรือให้นิติกรของศาล ช่วยเหลือในการยื่นคำให้การต่อสู้ไว้)

  กรณีคุณตา ออกปากว่าจะมอบหลังนี้ให้หลานสาว (ตัวคุณ)แม้จะมีพยานรู้เห็นทั้งหมู่บ้าน  คำพูดนั้นจะไม่มีผลเป็นพินัยกรรม(ต้องมีแบบเป็นหนังสือ..ที่ถูกต้อง) ดังนั้นคุณจึงไม่ได้รับมรดกบ้านหลังนี้ ตามที่คุณตา  ออกปากยกให้.......แต่คุณก็มีสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดย

ธรรม หนึ่งส่วน คือรับมรดกแทนที่ คุณพ่อคุณแม่ อันเป็นบุตรของคุณตา(ถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่อันเป็นบุตรของตาเสียชีวิตแล้ว) แต่..ถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่ อันเป็นบุตรของคุณตา  ยังมีชีวิตอยู่  คุณก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่

  อย่างไรก็ตาม  เรื่องนี้เป็นเรื่องทางแพ่ง ถ้าทายาทโดยธรรมของคุณตาทุกราย  อันได้แก่ ภรรยาของคุณตา บุตรของคุณตา ทุกคน   พร้อมใจกันมอบมรดกบ้านหลังนี้ให้คุณ ผู้เป็นหลาน เพียงผู้เดียวก็สามารถทำได้ โดยต้องแสดงเจตนาสละมรดก ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือทำบันทึกมอบมรดกให้คุณผู้เดียว ก็สามารถทำได้ ไม่ถือว่าขัดต่อกฎหมาย...บางทีญาติ(ผู้มีสิทธิ์รับมรดก) อาจจะยึดมั่นคำสั่งเสียของคุณตา  ยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามโดยดี ก็มีทางเป็นไปได้  แต่ถ้าเขาไม่ยินยอม ก็ต้องแบ่งปันมรดกเป็นส่วนๆตามจำนวนทายาท...ด้วยความ

ปรารถนา ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 24 ม.ค. 2564, 08:15

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ปรารถนาดี...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 24 ม.ค. 2564, 08:16

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด