WebBoard :กฎหมาย|อำนาจ ปปง

อำนาจ ปปง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

อำนาจ ปปง

  • 42
  • 1
  • post on 11 ม.ค. 2564, 04:49

ปปง มีสิทธิ์พิจารณาว่าจะฟ้องไม่ฟ้องยึดทรัพย์หรือไม่ยึดนานแค่ไหนคะ กรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีไปแล้ว เเละตำรวจที่ทำคดีส่งเรื่องให้ ปปง หลังอัยการสั่งไม่ฟ้องไปแล้ว ควรทำอย่างไรต่อกับทรัพย์สินที่ถูกยึดไป หรือต้องรออย่างเดียวคะ ขอบคุณค่ะ 

โดยคุณ Sawasdee (172.68.xxx.xxx) 11 ม.ค. 2564, 04:49

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การฟอกเงิน


 หลักการย่อๆ  ตาม พรบ.ป้องกันการฟอกเงิน (ปปง.) ม.49  คือ  ถ้าอัยการเห็นว่าการยึดทรัพย์นั้นไม่สมบูรณ์ เมื่อส่งเรื่องให้เลขานุการ ปปง. พิจารณาอีกครั้ง  เมื่อคณะกรมการ ปปง.เห็นด้วยกับอัยการ ก็ต้องมอบทรัพย์ให้เจ้าของ ภายในสองปี..ต้องไปตามเรื่องที่  ปปง. หรือไปที่ศาล  ว่าเรื่องราวที่ถามอยู่ในขั้นตอนไหน (โดยหลักศาลจะให้มีการประกาศอย่างน้อยสองวันติดกัน ให้เจ้าของทรัพย์ ไปยื่นคำขอฯ) ถ้าเกินสองปี ไม่ยื่นคำขอคืน อาจมีการโอนทรัพย์ให้กองทุน ถ้าไม่ขอรับภายในห้าปี  ให้ทรัพย์ตกเป็นของกองทุน (ควรศึกษารายละเอียด พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542 ม.49  อีกครั้ง สามารถดาวน์โหลดได้ จาก www.krisdika.go.th   เมนู พระราชบัญญัติ 

หมวด ป.  ครับ)

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 11 ม.ค. 2564, 14:55

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด