WebBoard :กฎหมาย|บอกเลิกสัญญาให้เช่า

บอกเลิกสัญญาให้เช่า

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

บอกเลิกสัญญาให้เช่า

  • 55
  • 1
  • post on 31 ส.ค. 2563, 17:28

วัดได้ทำสัญญาเช่าให้หน่วยงานราชการสร้างที่พักอาศัยให้ครูก.ท.ม. สัญญาเช่า ๒๐ ปี ทางวัดต้องการที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดได้ไหม ได้ เพราะสาเหตุอะไร? ไม่ได้เพราะสาเหตุอะไร ช่วยแนะนำให้หน่อยครับขอบคุณมากครับ

โดยคุณ ทัศนัย คงยิ้ม (172.68.xxx.xxx) 31 ส.ค. 2563, 17:28

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

สัญญาเช่า

   สัญญาเช่าเกินสามปี ต้องจดทะเบียน จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ ( ปพพ. ม.538)  ถ้าการเช่ามีการจดทะเบียน  เงื่อนไขในการเช่า  ก็ต้องเป็นไปตามสัญญาเช่านั้น....การบอกเลิกสัญญาเช่า  ก็มีช่องทางทำได้  ถ้าผู้เช่าผิดสัญญาเช่า ในสาระสำคัญ...ตามข้อเท็จจริงมีการสร้างที่พักอาศัย  ถ้าในสัญญาเช่าไม่ระบุเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน เช่น  ถ้ามีการบอกเลิกสัญญาเช่า หรือหมดสัญญาเช่า  อาคารเหล่านี้ จะเป็นของวัด หรือให้รื้อออกไปได้ เมื่อบอกสัญญาเช่า   ย่อมเกิดปัญหา  และการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนหมดสัญญา  ผู้เช่าคงร้อง สคบ.  คงมีข้อพิพพาทกันยาวนาน....ทางออกที่ดีที่สุด  คือต้องใช้การเจรจาหาทางออกที่เหมาุะสม  ระหว่างผู้เช่า และผู้ให้เช่า  เพื่อหาทางออกให้ลงตัวทั้งสองฝ่าย   ถ้ามีการข้อพิพาท ย่อมเกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่าย...
โดยคุณ 1 ก.ย. 2563, 09:46

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด